Výstavy

Od 4. 2. Vernisáž: 12. 2. / 16:00 Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9 www.svkbb.eu   Výstava, ktorú pripravilo Vojenské centrum občianskeho vzdelávania plk. dipl. Mariana Porwita, prináša jedinečné informácie o osudoch príslušníkov židovského národa v radoch Poľského vojska. Expozícia si všíma pozíciu a heroické vojenské ťaženia Židov v armáde I. Poľskej republiky a počas povstania Tadeusza Kościuszka, počas bojov za nezávislosť Poľska v 19. a 20. storočí či počas druhej svetovej vojny, ako aj v bitke pri Monte Cassino. Výstava je realizovaná v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a potrvá do 11. marca (predĺžený termín). Vernisáž sa uskutoční 12. februára. Spoluorganizátor: Centrum poľského jazyka a kultúry v Banskej Bystrici

14. 2. Bratislava, Galéria ÚĽUV, Obchodná 64 www.uluv.sk   Ústredie ľudovej umeleckej výroby v spolupráci s Poľským inštitútom a združením Serfenta podporujúcim poľskú košikársku tvorbu prináša do Bratislavy jedinečnú výstavu košikárskeho remesla, ktorá prostredníctvom výrobkov a veľkoformátových fotografií predstaví toto tradičné remeslo z pohľadu výrobkov, remeselníkov ako aj súčasných umelcov a dizajnérov. Súčasťou výstavy bude aj dvojdňový worskhop za účasti košikárov z Poľska, ktorý sa bude konať v apríli – máji tohto roka. Výstava potrvá do 22. mája.

20. 2. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk www.fundacjafpw.com   Výstava So Fresh! prináša prezentáciu súčasného poľského dizajnu šperkov a úžitkových predmetov vyhotovených z jantáru a striebra, teda materiálov, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s Poľskom, v prírodnom, mystickom a avantgardnom vydaní. Expozícia tak predstaví trendy poľského umeleckého dizajnu a tradičného zlatníckeho remesla. Výstavu tvoria práce viac ako 40 popredných poľských umelcov-zlatníkov a dizajnérov. Súčasťou vernisáže budú aj ukážka výroby šperkov pre verejnosť, ktoré povedú Marcin Tymiński a Andrzej Kupniewski, známi poľskí dizajnéri. Výstava potrvá do 20. marca.

Od 14. marca, Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1 www.unipo.sk   V Prešove bude sprístupnená výstava venovaná Rade pomoci Židom známej pod kryptonymom Żegota. Bola to unikátna tajná organizácia, ktorú zriadila poľská exilová vláda počas druhej svetovej vojny. Jej cieľom bola záchrana židovských spoluobčanov, ktorých masovo vraždil nemecký okupant. Občianski konšpirační aktivisti riskovali vlastný život, aby zachránili čo najviac osôb pred vyhladením. Expozíciu pripravil poľský Inštitút národnej pamäti.

22. 3. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk       Jedným zo sprievodných podujatí najväčšieho filmového festivalu na Slovensku Febiofest bude aj výstava obrazov, ktoré sú zároveň originálnymi filmovými zábermi z prvého maliarskeho animovaného filmu na svete S láskou Vincent (Loving Vincent). Poľská režisérka a kritička umenia Dorota Kobiela, v spolupráci s britským producentom Hughom Welchmanom, nakrútila totiž prvý film vytvorený len z olejomalieb Van Gogha. Autorka vyrozprávala životný príbeh umelca výhradne prostredníctvom jeho diel. Na každé si povolala vyše 100-člennú skupinu výtvarníkov, aby ho prekreslili do dynamickej podoby. Výsledkom je 12 olejomalieb za sekundu a dohromady 62 450 ručne kreslených obrázkov, ktoré splynuli do dlhometrážneho filmu. Výstava, ktorá je organizovaná v spolupráci s Mestským úradom vo Vroclave potrvá do 5. apríla.

Od 18. marca, Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul. www.polinst.sk Súčasťou festivalu Febiofest 2019 bude niekoľko sprievodných podujatí organizovaných spolu s Poľským inštitútom v Bratislave. V Neformálnej galérii Poľského inštitútu budú vystavené zábery z poľských filmov prezentovaných na aktuálnom ročníku Febiofest:  Vlkolak (Wilkołak, rež. Adrian Panek), Útek (Fuga, rež. Agnieszka Smoczyńska), Zábava, zábava (Zabawa, zabawa, rež. Kinga Dębska) a iné.

3. – 30. 4. Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul. www.polinst.sk   12. marca 1999 Poľsko, spoločne s Českou republikou a Maďarskom, vstúpilo do NATO. Po transformácii stredovýchodnej Európy, likvidácii Varšavskej zmluvy a rozpade ZSSR Poľsko uznalo členstvo v NATO za najlepšiu záruku suverenity a bezpečnosti, a to najmä v politicko-vojenskej oblasti. A v tomto roku samotná Severoatlantická aliancia oslavuje 70. výročie svojho vzniku. Výstava, ktorá bude sprístupnená v Neformálnej galérii od Klobučníckej ulice, predstavuje okolnosti vzniku NATO, približuje cestu Poľska do Severoatlantickej aliancie, prispôsobenie štruktúr Ozbrojených síl Poľskej republiky štandardom NATO či modernizáciu výzbroje a účasť na samotných operáciách NATO.

9. 4. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27 www.polinst.sk   Poľský fotograf Krzysztof Ligęza prostredníctvom svojho multimediálneho projektu Axis Mundi – Kaplnky a kríže pri ceste, ktorý podporilo aj Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľska, prináša reflexiu nad vzťahom človek – príroda – sacrum. Dôležitú úlohu v projekte zohráva skúmanie vplyvu krajiny ako činiteľa formujúceho duchovné zážitky a putá v rámci spoločenstva. Autor zachytáva malé dedinky, ale aj mestský kolorit a náboženský život ukazuje aj v urbanizovaných miestach. Súčasťou multimediálneho projektu sú fotografie z rokov 2012 – 2018, virtuálne prehliadky a zvukové nahrávky zachytávajúce vzťah ľudí k fotografovaným miestam. Výstava potrvá do 2. mája.  

FaLang translation system by Faboba