Aktuality

Film, ktorý vznikol z iniciatívy Inštitútu národnej pamäti, ukazuje boj Poliakov za slobodu od prvého dňa druhej svetovej vojny až po pád komunizmu v Európe v roku 1989. Animácia prezentuje kľúčové momenty a hrdinov päťdesiatročného boja Poliakov za slobodu.   Príbeh podáva hrdina, ktorý je na jednej strane symbolom poľského zápasu za slobodný štát, a na druhej strane odkazuje na historické postavy, akými boli napríklad kap. Witold Pilecki, spoluzakladateľ Tajnej poľskej armády, Irena Sendler, ktorá počas druhej svetovej vojny zachránila viac ako 2500 židovských detí, či Witold Urbanowicz, veliteľ 303. perute. Video tiež približuje veľké osobnosti ako gen. Stanisław Maczek, veliteľ 1. tankovej divízie počas boja za vyslobodenie západnej Európy spod nemeckej okupácie v roku 1944, Jan Karski, ktorý ako prvý predstavil spojencom správu o holokauste, či Marian Rejewski, poľský matematik a kryptológ, ktorý prelomil kód Enigmy.   „Týmto filmom by sme chceli začať medzinárodnú vzdelávaciu akciu, ktorej cieľom je prezentovať poľskú historickú perspektívu obdobia 1939 – 1989. Nazdávam sa, že vďaka filmu Neporaziteľní sme sa vrátili do perspektívy, akú mali vojaci 2. zboru gen. Władysława Andersa, teda perspektívy nekompromisného boja za slobodu krajiny,“ hovorí Adam Hlebowicz, zástupca riaditeľa Kancelárie národného vzdelávania Inštitútu národnej pamäti. „Je to hlas suverénneho štátu, ktoré poslalo do tejto vojny štvrtú najväčšiu armádu, utrpelo najväčšie straty a ako jediné bojovalo v tomto konflikte od prvého do posledného dňa. Bez poľskej perspektívy nemožno naplno pochopiť priebeh, ale ani následky druhej svetovej vojny,“ dodáva.   Na konci videa sa nachádza link, ktorý odkazuje na špeciálne pripravenú internetovú stránku prezentujúcu fakty a osudy poľských osobností v animácii. Po prvýkrát bolo video sprístupnené pred 78. výročím napadnutia Poľska Sovietskym zväzom. Rozprávačom anglickej verzie je britský herec Sean Bean, poľskej zase Mirosław Zbrojewicz.   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky   Poľská verzia: https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as  Anglická verzia: https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM   „Niezwyciężeni” - animacja o najnowszej historii Polski   Film stworzony z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje walkę Polaków o wolność, od pierwszego dnia II wojny światowej, aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Animacja pokazuje kluczowe momenty i bohaterów pięćdziesięcioletniej walki Polaków o wolność.   Historię prezentuje bohater, który z jednej strony jest symbolem polskich zmagań o wolne państwo, z drugiej, w każdej scenie odsyła do historycznych postaci, takich jak rotmistrz Witold Pilecki – współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, Irena Sendler – która podczas II wojny światowej ocaliła ponad 2500 żydowskich dzieci czy Witold Urbanowicz – dowódca Dywizjonu 303. Produkcja przybliża również postaci gen. Stanisława Maczka - dowódcy I Dywizji Pancernej w czasie walk o wyzwolenie Europy Zachodniej spod okupacji niemieckiej w 1944 roku, Jana Karskiego – który jako pierwszy przedstawił aliantom raport o Holocauście czy Mariana Rejewskiego – polskiego matematyka i kryptologa, który złamał kod Enigmy.   - Tym filmem chcielibyśmy rozpocząć międzynarodową akcję edukacyjną, której celem jest przedstawienie polskiej perspektywy historycznej okresu 1939–1989. Mam takie odczucie, że „Niezwyciężonymi” wróciliśmy do perspektywy, jaką mieli żołnierze 2. Korpusu generała Władysława Andersa, czyli bezkompromisowej walki o wolność kraju. – mówi Adam Hlebowicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. - Jest to głos suwerennego państwa, które wystawiło do tej wojny czwartą co do wielkości armię, poniosło największe ofiary i jako jedyne walczyło w tym konflikcie od pierwszego do ostatniego dnia. Bez polskiej perspektywy nie da się w pełni zrozumieć przebiegu, ale też konsekwencji II wojny - dodaje.   Po obejrzeniu produkcji widzowie są kierowani na specjalnie przygotowaną stronę internetową, która prezentuje fakty i losy Polaków przedstawionych w animacji. Po raz pierwszy zaprezentowano „Niezwyciężonych” przed 78. rocznicą agresji ZSRS na Polskę. Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz.   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych    

STRATÉGIA POĽSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY
V lete 2017 Rada ministrov Poľskej republiky prijala Stratégiu poľskej zahraničnej politiky na roky 2017-2021 (Polish Foreign Policy Strategy 2017-2021). Tento dokument v poľskom a anglickom jazyku si môžete prečítať na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Poľskej repulbiky.
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/
️http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/goals_of_foreign_policy/ 
️http://www.msz.gov.pl/resource/0c98c3b2-9c5d-4c42-8761-f7827134ee76:JCR.   STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
Latem 2017 r. r Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła „Strategię polskiej polityki zagranicznej” na lata 2017-2021 (Polish Foreign Policy Strategy 2017-2021). Dokument ten, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej jest do przeczytania na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/
️http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/goals_of_foreign_policy/ 
️http://www.msz.gov.pl/resource/0c98c3b2-9c5d-4c42-8761-f7827134ee76:JCR.

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zaoberajúcu sa históriou poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v rokoch 2015 a 2016. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. septembra 2017. Do súťaže je možné prihlásiť ako vedecké monografie, tak aj populárno-náučné publikácie či bibliografie. Víťaz súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska získa peňažnú odmenu vo výške 10 tisíc eur Víťaz v kategórii najlepšia publikácia zaoberajúca sa históriou poľskej diplomacie získa 20 tisíc poľských zlotých. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie.   Pravidlá prihlasovania publikácií: - Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prác v termíne do 15. septembra 2017 (rozhoduje dátum prijatia prihlášky na Ministerstve zahraničných vecí PR). - Súťažné práce je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov publikácie spolu s publikovanými recenziami, posudkami a vydavateľskými posudkami (pokiaľ je to možné). - Do tohto ročníka súťaže je možné zaslať výhradne práce vydané v rokoch 2015 – 2016. - Publikácie prosíme poslať na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí, Odbor verejnej a kultúrnej diplomacie (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalne), Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Varšava. Na obálke je potrebné uviesť: Historická súťaž ministra zahraničných vecí (Konkurs Historyczny Ministra SZ). Druhou možnosťou je prihlášku odovzdať na podateľni Ministerstva zahraničných vecí PR, Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Varšava, vchod od ul. Litewskej, v čase 8.15 – 16.15 od pondelka do piatku.   Otázky týkajúce sa súťaže je potrebné zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloak6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@'; addy6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff = addy6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@' + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff').innerHTML += ''+addy_text6ab70cd35d813a82a2de79f49f3cddff+''; s predmetom Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR. MZV PR spätne nezasiela exempláre súťažných publikácii. Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené vo Výnose č. 24 Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky zo dňa 18. júla 207 o Historickej súťaže ministra zahraničných vecí (spolu s prílohami).   ---   Konkurs Ministra na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 września 2017 r. Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN. Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.   Zasady zgłaszania publikacji: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 września 2017 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w latach 2015–2016. Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.    Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241 = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@'; addyc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241 = addyc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241 + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_textc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241 = 'bratyslawa.ip.sekretariat' + '@' + 'msz' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241').innerHTML += ''+addy_textc2746540e399356a63d5aab7a7d9c241+''; z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”. MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs. Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).

    Národné čítanie 2017 prinesie drámu Svadba poľského autora Stanisława Wyspiańského. Finále tohtoročného čítania je naplánované na sobotu 2. septembra 2017. Wyspiańského dráma vyhrala internetové hlasovanie spomedzi štyroch návrhov – medzi protikandidátmi bolo Predjarie Stefana Żeromského, Pamäti Seweryna Soplicu Henryka Rzewuského a Beniowski Juliusza Słowackého.   Pre všetkých záujemcov aj zo zahraničia, ktorí sa chcú zapojiť do Národného čítania, je pripravený prihlasovací formulár. Čítania sa môžu zúčastniť aj školy, knižnice a všetky ďalšie inštitúcie, ktoré by chceli realizovať čítanie vo svojich priestoroch.   Akciu Národné čítanie organizuje prezident Poľskej republiky od roku 2012, v ktorom bol literárnou predlohou Pán Tadeáš Adama Mickiewicza. V roku 2013 sa v celom Poľsku uskutočnilo čítanie diel Aleksandra Fredra, a počas nasledujúcich ročníkov sa postupne čítala Trilógia Henryka Sienkiewicza a Bábka Bolewsława Prusa. Minulý rok Andrzej Duda a Agata Kornhauser-Duda začali Národné čítanie románu Quo Vadis Henryka Sienkiewicza vo Varšave. Počas viac ako 11 hodín čítali Sienkiewiczov román známi herci. V celom Poľsku, ale aj v zahraničí sa román čítal na viac ako 2200 miestach.   Svadba Dráma v troch dejstvách, najznámejšie dielo Stanisława Wyspiańského, ktoré vzniklo na základe autentickej udalosti – svadby básnika a dramaturga Lucjana Rydla s Jadwigou Mikołajczykównou, sedliačkou z Bronowíc pri Krakove. Predpremiéra predstavenia sa uskutočnila 16. marca 1901 v Mestskom divadle v Krakove. V tom istom roku bol text drámy prvýkrát publikovaný v Krakove. Svadba bola doteraz preložená do viac ako 10 jazykov vrátane slovenčiny, do ktorej ju preložil a prebásnil Marián Kováčik za jazykovej spolupráce Bogumiły Suwary a Viliama Marčoka.   Stanisław Wyspiański (1869 – 1907) Básnik, dramatik, maliar a inscenátor bol jedným z najgeniálnejších poľských umelcov. Výnimočný predstaviteľ literárneho prúdu Mladé Poľsko bol všestranným umelcom – venoval sa maľbe, písal lyriku aj drámy, libretá opier, navrhoval vitráže a nábytok.

Milí návštevníci Poľského inštitútu, v súvislosti s rekonštrukciou knižnice a čitárne budú tieto priestory pre verejnosť z technických príčin zatvorené od 2. augusta 2017 až do odvolania. Preto nebude možné zapožičať si knihy. Pokiaľ máte záujem zapožičanú knihu vrátiť, môžete ju odovzdať pracovníkom Poľského inštitútu v Bratislave. Za pochopenie vopred ďakujeme a za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

  Kopiec Powstania fot. Filip Kwiatkowski Už o niekoľko dní 1. augusta 2017 si Varšava uctí pamiatku na varšavských povstalcov, ktorá pred 73 rokmi bojovali o oslobodenie hlavného mesta Poľska. Ako každý rok o 17.00 sa celé mesto zastaví na minútu, aby v tichu spomínalo na bojujúcich a padlých. Pri príležitosti výročia Mestský úrad, Múzeum Varšavského povstania, úrady mestských častí a spolubojovnícke združenia pripravili bohatý program slávností, ktoré budú trvať až do výročia ukončenia Varšavského povstania, teda do 2. októbra.   Vo štvrtok 27. júna v Múzeu Varšavského povstania bola otvorená výstava 1000 pamiatok. Dary z rokov 2007 – 2017 prezentuje 1000 najzaujímavejších a najcennejších pamiatok, ktoré získalo múzeum do zbierky, v ktorej sa nachádzajú nielen vojenské predmety, ale aj každodenné veci a osobné predmety povstalcov.   V piatok 28. júna sa uskutočnil koncert a premiéra albumu Som priestor džezovej speváčky Anny Świrszczyńskej – poetky obdobia Varšavského povstania, ktorá je považovaná za dôležitý hlas vtedajšieho obdobia.   V sobotu 29. júna sa konal 27. beh Varšavského povstania, ktorý je jedným z najznámejších varšavských behov s historickou päťkilometrovou trasou osvetlenou sviečkami.   V pondelok 31. júna o 20:30 sa uskutoční koncert Chlapci z tamtých rokov v podaní Combo Janka Młynarského. Kapela zoberie poslucháčov na cestu do predvojnovej Varšavy. Počas koncertu vystúpia aj také hviezdy ako Renata Przemyk, Aleksandra Kurzak, Gaba Kulka, Marian Opania a Janusz Olejniczak.   Najväčšie oslavy sa sústreďujú na deň vypuknutia Varšavského povstania – na utorok 1. augusta. V tento deň sa uskutočnia najdôležitejšie slávnosti s účasťou predstaviteľov štátnych orgánov a primátora Varšavy. Program bude zahŕňať slávnostnú zmenu čestnej stráže pred Hrobom neznámeho vojaka o 12.00 hod. a vzdanie cti povstalcom pri pomníku Gloria Victis na vojenskom cintoríne na Powązkách o 17.00 hod. O 20.00 sa na Námestí Piłsudského uskutoční spoločné spievanie piesní v rámci koncertu Varšavčania spievajú nezakázané piesne. O 21.00 bude na Kopci Varšavského povstania zapálené Ohnisko pamiatky, ktoré bude horieť až do 2. októbra.   Ďalšie podujatia budú organizované počas ďalších 63 dní. 2. augusta v Múzeu Varšavského povstania sa bude konať divadelné predstavenie Čečenský denník Poliny Żerebcowej.   V ďalších mestských častiach budú organizované koncerty, predstavenia a inscenácie.     Viac informácií o pripravovaných podujatiach: http://powstanie44.um.warszawa.pl

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu prijala stanovisko vo veci chybných kódov pamäti Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu (IHRA) prijala počas plenárneho zasadania v Ženeve podporné stanovisko pre snahu vlády Poľskej republiky týkajúcu sa eliminácie v publikáciách a verejnom diskurze venovanom téme vyhladzovania židovského obyvateľstva počas druhej svetovej  vojny chybných kódov pamäti, ako napr. „poľské tábory“, „poľské tábory smrti“. Aliancia vyzvala k tomu, aby sa prestali používať tieto nesprávne výrazy vo vzťahu k miestam, kde nacistické Nemecko prenasledovalo a zavraždilo Židov na okupovanom poľskom území. So zadosťučinením prijímame stanovisko IHRA ako pomoc v boji proti znetvoreniu pravdy o holokauste a potláčaniu zodpovednosti za tento strašný zločin nacistického Nemecka. Je to výsledok aktivít poľskej diplomacie, predovšetkým poľskej delegácie v IHRA pozostávajúcej z predstaviteľov vládnych, múzejných, výskumných a vedeckých inštitúcií, a tiež zaangažovania sa do dialógu s medzinárodnou spoločnosťou s cieľom prezentovať plnú pravdu o holokauste založenú na pravdivých a otvorených historických výskumoch. Ministerstvo zahraničných vecí vrátane poľských zahraničných diplomatických inštitúcií vyvíja neustálu snahu, ktorej cieľom je eliminovať z diskusií o holokauste výrazy považované za chybné kódy pamäti. Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) je medzivládna organizácia vytvorená v roku 1998. Jej cieľom je mobilizácia a koordinácia podpory zo strany politických spoločenských lídrov pre vzdelanie, udržanie pamäti a vedecké výskumy o holokauste na štátnej a medzinárodnej úrovni. Do aliancie patrí 31 členských štátov a 11 štátov-pozorovateľov. Poľsko je členom IHRA od roku 1999. Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Stanovisko Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie si holokaustu: PDF.   ---   Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście przyjął stanowisko ws. wadliwych kodów pamięci  Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście  (IHRA) przyjął w czwartek podczas plenarnego posiedzenia w Genewie stanowisko wyrażające poparcie dla działań Rządu RP,  zmierzających do wykluczenia z publikacji i publicznego dyskursu na temat zagłady ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci, takich jak „polskie obozy”, „polskie obozy śmierci”. Sojusz wezwał do zaprzestania używania tych nieprawdziwych określeń w odniesieniu do miejsc związanych z prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy na okupowanych ziemiach polskich. Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko wyrażone przez IHRA jako działanie wymierzone przeciwko zniekształcaniu prawdy o Holokauście i rozmywaniu odpowiedzialności za tę straszliwą zbrodnię, która spoczywa na nazistowskich Niemczech. Jest ono wynikiem działań polskiej dyplomacji, w szczególności polskiej delegacji w IHRA złożonej z przedstawicieli instytucji rządowych, muzealnych, badawczych i naukowych, oraz zaangażowania w dialog ze społecznością międzynarodową w celu promowania pełnej prawdy o Holokauście, opartej na rzetelnych i otwartych badaniach historycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym także polskie placówki za granicą, podejmują nieustanne działania mające na celu doprowadzenie do wykluczenia z dyskusji na temat Holokaustu określeń uznawanych za wadliwe kody pamięci. Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) jest organizacją międzyrządową utworzoną w 1998 roku. Jej celem jest mobilizowanie i koordynowanie wsparcia ze strony liderów politycznych i społecznych dla edukacji, podtrzymywania pamięci oraz prowadzenia badań naukowych o Holokauście na szczeblach krajowym i międzynarodowym. IHRA skupia 31 państw członkowskich oraz jedenaście państw-obserwatorów. Polska jest członkiem IHRA od 1999 roku. Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanowisko Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście: PDF.

  Európske fórum mladých Bolesława Kominka sa zaoberá medzinárodnými vzťahmi a významom zmierenia v dnešnej politike v rámci projektu Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky. Do projektu sa môžu zapojiť mladí ľudia, študenti magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sú aktívni v mimovládnych organizáciách, politických stranách, lokálnych spoločenstvách zaoberajúcich sa témou medzinárodnej politiky a budúcnosťou Európy.   Tohtoročné fórum bude mať charakter týždňového stretnutia (25. 9. – 1. 10.) v troch európskych mestách – v Bruseli, Krakove a Vroclave. Všetky náklady súvisiace s účasťou v projekte pokrýva organizátor a náklady spojené s cestou budú čiastočne preplatené. Podmienkou účasti je znalosť anglického jazyka a zaslanie životopisu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakad03669e8dff48b1f3a874ee19100828').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyad03669e8dff48b1f3a874ee19100828 = 'boleslaw.kominek' + '@'; addyad03669e8dff48b1f3a874ee19100828 = addyad03669e8dff48b1f3a874ee19100828 + 'mlodarp' + '.' + 'pl'; var addy_textad03669e8dff48b1f3a874ee19100828 = 'boleslaw.kominek' + '@' + 'mlodarp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakad03669e8dff48b1f3a874ee19100828').innerHTML += ''+addy_textad03669e8dff48b1f3a874ee19100828+''; .   Ďalšie podrobnosti nájdete tu:

Liptovský Mikuláš 28. – 30. 7. Route 66, 1. mája www.mjf.sk Mikulášsky jazzový festival prináša kvalitný džez vo všetkých jeho formách do síce pomerne malého, avšak turisticky veľmi obľúbeného a rušného regiónu Liptova. Na festival zavítajú celkovo 3 poľské džezové kapely: Zbigniew Namysłowski Quintet (29. 7.), Kinga Głyk Trio (30. 7.) a Adam Bałdych Sextet (30. 7.).   Zbigniew Namysłowski Quintet Legendárny poľský saxofonista vystúpi so svojim kvintetom na MJF s repertoárom, ktorý tvoria originálne a charakteristické etno-džezové skladby. Kompozície Zbigniewa Namysłowského sú založené na poľských ľudových tancoch ako oberek, mazurka, kujawiak a krakowiak. Na melódiu kompozícií výrazne pôsobí aj goralská hudba. Kapela sa predstaví v zložení: Zbigniew Namysłowski  (saxofóny), Jacek Namysłowski (pozauna), Sławomir Jaskułke (klavír), Paweł Puszczało (kontrabas), Grzegorz Grzyb (perkusie).   Kinga Głyk Trio Líderkou tria je Kinga Głyk, mladá talentovaná basgitaristka. Svoje dobrodružstvo s basovou gitarou začala už ako dvanásťročná a odvtedy sa predstavila na desiatkach koncertov v Poľsku, ale aj v zahraničí, kde prekvapuje svojou hudobnosťou a slobodou hry na base. Počas svojej kariéry koncertovala s hudobníkmi svetového formátu. Trio sa predstaví na MJF v zložení: Kinga Głyk (basgitara), Irek Głyk (perkusie), Kuba Gwardecki (klávesy).   Adam Bałdych Sextet Do Liptovského Mikuláša príde aj poľský džezmen Adam Bałdych. Svojou hrou dokazuje, že aj husle môžu priniesť moderné prvky do súčasného džezu a obohatiť ho. Poľský huslista je víťazom najvýznamnejšej nemeckej hudobné ceny ECHO Jazz 2013, a taktiež bol nominovaný na prestížnu poľskú cenu Fryderyk v rokoch 2013 a 2015. V projekte Adam Bałdych Sextet vystúpia s frontmenom kapely aj Krzysztof Dys (klavír), Michał Barański (kontrabas), Szymon Mika (gitara), Maciej Kociński (saxofón), Dawid Fortuna (perkusie).

  www.hevhetiafest.sk   Miloš Železňák & Anna Gadt Košice 29. 6. / 18:00 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná 81 Netradičné úpravy duchovných piesní v rôznych slovanských jazykoch predstaví dvojica slovenských umelcov – Miloš Železňák na gitare a speváčka Anna. Druhým zoskupením je trio skvelej poľskej speváčky Anny Gadt, ktorá v neobvyklom akustickom triu s akordeonistom Zbigniewom Chojnackým a bubeníkom Krzysztofom Gradziukom prináša pozoruhodné prepojenie tradície poľskej renesančnej hudby so súčasnou improvizačnou praxou.     Aga Derlak Trio Košice 13. 7. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Trio Agnieszka Derlak (klavír) – Tymon Trąbczyński (kontrabas) – Łukasz Żyta (bicie) vzniklo v decembri 2012 z iniciatívy výnimočne talentovanej klaviristky Agnieszky Derlak. Trio uvádza hlavne vlastné kompozície ako i niekoľko veľmi prekvapivých aranžmánov známych džezových skladieb. Zoskupenie získalo druhú cenu na prestížnej súťaži Jazz Juniors, stali sa finalistami jazzovej súťaže RCK a boli ocenení aj na súťaži mladých džezových a bluesových skupín v Gdyni. V roku 2014 vydalo trio svoj album First Thought vo vydavateľstve Hevhetia, za ktorý získali v roku 2016 prestížne ocenenie Frederyk za fonografický debut roka. V tomto roku triu vyšla v Hevhetii novinka s názvom Healing. Album je výrazným hudobným a skladateľským posunom a charakterizuje ho krehká lyrika, rozsiahle meditatívne plochy, vyvážená zvuková kvalita a inštrumentálna súhra jej klavírneho tria.     Krzysztof Kobyliński  & Erik Truffaz Košice 14. 7. / 19:00 Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 Krzysztof Kobyliński, charizmatický poľský hudobný skladateľ a klavirista, autor niekoľkých desiatok albumov založených na džeze, etno hudbe, neoklasike či elektronickej hudbe. V jeho projektoch sa zúčastnilo mnoho významných hudobníkov. Ako skladateľ sa pohybuje na hranici džezovej, elektronickej, ilustračnej hudby a široko vnímaných etno-folkových foriem. Tentokrát sa predstavia ako duo s Erikom Truffazom, francúzskym trubkárom, ktorý koncertuje s najväčšími džezovými hviezdami a zbiera prestížne ocenenia.     Jacek Kochan – musiConspiracy Košice 20. 7. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Jacek Kochan je medzinárodne uznávaný poľský skladateľ, aranžér, producent a bubeník. Je známy veľkou rozmanitosťou svojich projektov, v ktorých spolupracoval so svetovými džezovými hviezdami. Na festivale v Košiciach predstaví so svojím projektom musicConspiracy, s ktorým pre Hevhetiu nahral album vychádzajúci v týchto dňoch. Zloženie kapely: Jacek Kochan (bicie), Michal Kapczuk (basa), Zbyszek Chojnacki (akordeón), Szymon Mika (gitara).     The Flash! Košice 10. 8. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Poľské trio saxofonistu Sławka Pezdu, basistu Kubu Dworaka a bubeníka Maxa Olszewského pod názvom The Flash! ponúka osobitý pohľad na spojenie popových a rockových inšpirácií s džezom vo zábavnom a nápaditom zvukovom spracovaní. Ich koncerty sú plné nespútanej energie. Ponúkajú nevšednú silu punk-džezu, akú na koncertoch dokáže publiku predostrieť len málo interpretov.     Jacques Kuba Séguin Quartet Košice 17. 8. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Jacques „Kuba“ Séguin, kanadský trubkár, vydal v Hevhetii svoj album Litania Projekt minulý rok. Jeho hudba spája v sebe európsky džez s neoklasickou hudbou a severskými či poľskými vplyvmi. Výsledný tvar je mozaika, ktorú úplne prirodzene tvoria melancholické melódie a hutné improvizácie na polceste medzi improvizáciou a komponovanou hudbou. V Košiciach sa Jacques Séguin predstaví s Audiofeeling Triom Pawła Kaczmarczyka v zložení: Paweł Kaczmarczyk (klávesy), Kuba Dworak (kontrabas) a Dawid Fortuna (bicie).     Early birds Košice 31. 8. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Vydavateľstvo Hevhetia je hlavným partnerom speváckej súťaže Voicingers – Żory. Každoročne venuje prvú cenu v súťaži, ktorou je vydanie albumu a koncert na festivale. Minulý rok sa absolútnou víťazkou stala Martyna Kwolek. Koncert bude aj slovenskou premiérou albumu, ktorý poľská speváčka nahrala so svojimi kolegami v zoskupení Early Birds.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FaLang translation system by Faboba