Aktuality

  Kopiec Powstania fot. Filip Kwiatkowski Už o niekoľko dní 1. augusta 2017 si Varšava uctí pamiatku na varšavských povstalcov, ktorá pred 73 rokmi bojovali o oslobodenie hlavného mesta Poľska. Ako každý rok o 17.00 sa celé mesto zastaví na minútu, aby v tichu spomínalo na bojujúcich a padlých. Pri príležitosti výročia Mestský úrad, Múzeum Varšavského povstania, úrady mestských častí a spolubojovnícke združenia pripravili bohatý program slávností, ktoré budú trvať až do výročia ukončenia Varšavského povstania, teda do 2. októbra.   Vo štvrtok 27. júna v Múzeu Varšavského povstania bola otvorená výstava 1000 pamiatok. Dary z rokov 2007 – 2017 prezentuje 1000 najzaujímavejších a najcennejších pamiatok, ktoré získalo múzeum do zbierky, v ktorej sa nachádzajú nielen vojenské predmety, ale aj každodenné veci a osobné predmety povstalcov.   V piatok 28. júna sa uskutočnil koncert a premiéra albumu Som priestor džezovej speváčky Anny Świrszczyńskej – poetky obdobia Varšavského povstania, ktorá je považovaná za dôležitý hlas vtedajšieho obdobia.   V sobotu 29. júna sa konal 27. beh Varšavského povstania, ktorý je jedným z najznámejších varšavských behov s historickou päťkilometrovou trasou osvetlenou sviečkami.   V pondelok 31. júna o 20:30 sa uskutoční koncert Chlapci z tamtých rokov v podaní Combo Janka Młynarského. Kapela zoberie poslucháčov na cestu do predvojnovej Varšavy. Počas koncertu vystúpia aj také hviezdy ako Renata Przemyk, Aleksandra Kurzak, Gaba Kulka, Marian Opania a Janusz Olejniczak.   Najväčšie oslavy sa sústreďujú na deň vypuknutia Varšavského povstania – na utorok 1. augusta. V tento deň sa uskutočnia najdôležitejšie slávnosti s účasťou predstaviteľov štátnych orgánov a primátora Varšavy. Program bude zahŕňať slávnostnú zmenu čestnej stráže pred Hrobom neznámeho vojaka o 12.00 hod. a vzdanie cti povstalcom pri pomníku Gloria Victis na vojenskom cintoríne na Powązkách o 17.00 hod. O 20.00 sa na Námestí Piłsudského uskutoční spoločné spievanie piesní v rámci koncertu Varšavčania spievajú nezakázané piesne. O 21.00 bude na Kopci Varšavského povstania zapálené Ohnisko pamiatky, ktoré bude horieť až do 2. októbra.   Ďalšie podujatia budú organizované počas ďalších 63 dní. 2. augusta v Múzeu Varšavského povstania sa bude konať divadelné predstavenie Čečenský denník Poliny Żerebcowej.   V ďalších mestských častiach budú organizované koncerty, predstavenia a inscenácie.     Viac informácií o pripravovaných podujatiach: http://powstanie44.um.warszawa.pl

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu prijala stanovisko vo veci chybných kódov pamäti Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu (IHRA) prijala počas plenárneho zasadania v Ženeve podporné stanovisko pre snahu vlády Poľskej republiky týkajúcu sa eliminácie v publikáciách a verejnom diskurze venovanom téme vyhladzovania židovského obyvateľstva počas druhej svetovej  vojny chybných kódov pamäti, ako napr. „poľské tábory“, „poľské tábory smrti“. Aliancia vyzvala k tomu, aby sa prestali používať tieto nesprávne výrazy vo vzťahu k miestam, kde nacistické Nemecko prenasledovalo a zavraždilo Židov na okupovanom poľskom území. So zadosťučinením prijímame stanovisko IHRA ako pomoc v boji proti znetvoreniu pravdy o holokauste a potláčaniu zodpovednosti za tento strašný zločin nacistického Nemecka. Je to výsledok aktivít poľskej diplomacie, predovšetkým poľskej delegácie v IHRA pozostávajúcej z predstaviteľov vládnych, múzejných, výskumných a vedeckých inštitúcií, a tiež zaangažovania sa do dialógu s medzinárodnou spoločnosťou s cieľom prezentovať plnú pravdu o holokauste založenú na pravdivých a otvorených historických výskumoch. Ministerstvo zahraničných vecí vrátane poľských zahraničných diplomatických inštitúcií vyvíja neustálu snahu, ktorej cieľom je eliminovať z diskusií o holokauste výrazy považované za chybné kódy pamäti. Medzinárodná aliancia pre pripomínanie si holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) je medzivládna organizácia vytvorená v roku 1998. Jej cieľom je mobilizácia a koordinácia podpory zo strany politických spoločenských lídrov pre vzdelanie, udržanie pamäti a vedecké výskumy o holokauste na štátnej a medzinárodnej úrovni. Do aliancie patrí 31 členských štátov a 11 štátov-pozorovateľov. Poľsko je členom IHRA od roku 1999. Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Stanovisko Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie si holokaustu: PDF.   ---   Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście przyjął stanowisko ws. wadliwych kodów pamięci  Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście  (IHRA) przyjął w czwartek podczas plenarnego posiedzenia w Genewie stanowisko wyrażające poparcie dla działań Rządu RP,  zmierzających do wykluczenia z publikacji i publicznego dyskursu na temat zagłady ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci, takich jak „polskie obozy”, „polskie obozy śmierci”. Sojusz wezwał do zaprzestania używania tych nieprawdziwych określeń w odniesieniu do miejsc związanych z prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy na okupowanych ziemiach polskich. Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko wyrażone przez IHRA jako działanie wymierzone przeciwko zniekształcaniu prawdy o Holokauście i rozmywaniu odpowiedzialności za tę straszliwą zbrodnię, która spoczywa na nazistowskich Niemczech. Jest ono wynikiem działań polskiej dyplomacji, w szczególności polskiej delegacji w IHRA złożonej z przedstawicieli instytucji rządowych, muzealnych, badawczych i naukowych, oraz zaangażowania w dialog ze społecznością międzynarodową w celu promowania pełnej prawdy o Holokauście, opartej na rzetelnych i otwartych badaniach historycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym także polskie placówki za granicą, podejmują nieustanne działania mające na celu doprowadzenie do wykluczenia z dyskusji na temat Holokaustu określeń uznawanych za wadliwe kody pamięci. Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) jest organizacją międzyrządową utworzoną w 1998 roku. Jej celem jest mobilizowanie i koordynowanie wsparcia ze strony liderów politycznych i społecznych dla edukacji, podtrzymywania pamięci oraz prowadzenia badań naukowych o Holokauście na szczeblach krajowym i międzynarodowym. IHRA skupia 31 państw członkowskich oraz jedenaście państw-obserwatorów. Polska jest członkiem IHRA od 1999 roku. Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanowisko Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście: PDF.

  Európske fórum mladých Bolesława Kominka sa zaoberá medzinárodnými vzťahmi a významom zmierenia v dnešnej politike v rámci projektu Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky. Do projektu sa môžu zapojiť mladí ľudia, študenti magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sú aktívni v mimovládnych organizáciách, politických stranách, lokálnych spoločenstvách zaoberajúcich sa témou medzinárodnej politiky a budúcnosťou Európy.   Tohtoročné fórum bude mať charakter týždňového stretnutia (25. 9. – 1. 10.) v troch európskych mestách – v Bruseli, Krakove a Vroclave. Všetky náklady súvisiace s účasťou v projekte pokrýva organizátor a náklady spojené s cestou budú čiastočne preplatené. Podmienkou účasti je znalosť anglického jazyka a zaslanie životopisu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloak3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899 = 'boleslaw.kominek' + '@'; addy3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899 = addy3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899 + 'mlodarp' + '.' + 'pl'; var addy_text3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899 = 'boleslaw.kominek' + '@' + 'mlodarp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899').innerHTML += ''+addy_text3890811cfd7c041ab77dc5cabb4d1899+''; .   Ďalšie podrobnosti nájdete tu:

Liptovský Mikuláš 28. – 30. 7. Route 66, 1. mája www.mjf.sk Mikulášsky jazzový festival prináša kvalitný džez vo všetkých jeho formách do síce pomerne malého, avšak turisticky veľmi obľúbeného a rušného regiónu Liptova. Na festival zavítajú celkovo 3 poľské džezové kapely: Zbigniew Namysłowski Quintet (29. 7.), Kinga Głyk Trio (30. 7.) a Adam Bałdych Sextet (30. 7.).   Zbigniew Namysłowski Quintet Legendárny poľský saxofonista vystúpi so svojim kvintetom na MJF s repertoárom, ktorý tvoria originálne a charakteristické etno-džezové skladby. Kompozície Zbigniewa Namysłowského sú založené na poľských ľudových tancoch ako oberek, mazurka, kujawiak a krakowiak. Na melódiu kompozícií výrazne pôsobí aj goralská hudba. Kapela sa predstaví v zložení: Zbigniew Namysłowski  (saxofóny), Jacek Namysłowski (pozauna), Sławomir Jaskułke (klavír), Paweł Puszczało (kontrabas), Grzegorz Grzyb (perkusie).   Kinga Głyk Trio Líderkou tria je Kinga Głyk, mladá talentovaná basgitaristka. Svoje dobrodružstvo s basovou gitarou začala už ako dvanásťročná a odvtedy sa predstavila na desiatkach koncertov v Poľsku, ale aj v zahraničí, kde prekvapuje svojou hudobnosťou a slobodou hry na base. Počas svojej kariéry koncertovala s hudobníkmi svetového formátu. Trio sa predstaví na MJF v zložení: Kinga Głyk (basgitara), Irek Głyk (perkusie), Kuba Gwardecki (klávesy).   Adam Bałdych Sextet Do Liptovského Mikuláša príde aj poľský džezmen Adam Bałdych. Svojou hrou dokazuje, že aj husle môžu priniesť moderné prvky do súčasného džezu a obohatiť ho. Poľský huslista je víťazom najvýznamnejšej nemeckej hudobné ceny ECHO Jazz 2013, a taktiež bol nominovaný na prestížnu poľskú cenu Fryderyk v rokoch 2013 a 2015. V projekte Adam Bałdych Sextet vystúpia s frontmenom kapely aj Krzysztof Dys (klavír), Michał Barański (kontrabas), Szymon Mika (gitara), Maciej Kociński (saxofón), Dawid Fortuna (perkusie).

  www.hevhetiafest.sk   Miloš Železňák & Anna Gadt Košice 29. 6. / 18:00 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná 81 Netradičné úpravy duchovných piesní v rôznych slovanských jazykoch predstaví dvojica slovenských umelcov – Miloš Železňák na gitare a speváčka Anna. Druhým zoskupením je trio skvelej poľskej speváčky Anny Gadt, ktorá v neobvyklom akustickom triu s akordeonistom Zbigniewom Chojnackým a bubeníkom Krzysztofom Gradziukom prináša pozoruhodné prepojenie tradície poľskej renesančnej hudby so súčasnou improvizačnou praxou.     Aga Derlak Trio Košice 13. 7. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Trio Agnieszka Derlak (klavír) – Tymon Trąbczyński (kontrabas) – Łukasz Żyta (bicie) vzniklo v decembri 2012 z iniciatívy výnimočne talentovanej klaviristky Agnieszky Derlak. Trio uvádza hlavne vlastné kompozície ako i niekoľko veľmi prekvapivých aranžmánov známych džezových skladieb. Zoskupenie získalo druhú cenu na prestížnej súťaži Jazz Juniors, stali sa finalistami jazzovej súťaže RCK a boli ocenení aj na súťaži mladých džezových a bluesových skupín v Gdyni. V roku 2014 vydalo trio svoj album First Thought vo vydavateľstve Hevhetia, za ktorý získali v roku 2016 prestížne ocenenie Frederyk za fonografický debut roka. V tomto roku triu vyšla v Hevhetii novinka s názvom Healing. Album je výrazným hudobným a skladateľským posunom a charakterizuje ho krehká lyrika, rozsiahle meditatívne plochy, vyvážená zvuková kvalita a inštrumentálna súhra jej klavírneho tria.     Krzysztof Kobyliński  & Erik Truffaz Košice 14. 7. / 19:00 Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 Krzysztof Kobyliński, charizmatický poľský hudobný skladateľ a klavirista, autor niekoľkých desiatok albumov založených na džeze, etno hudbe, neoklasike či elektronickej hudbe. V jeho projektoch sa zúčastnilo mnoho významných hudobníkov. Ako skladateľ sa pohybuje na hranici džezovej, elektronickej, ilustračnej hudby a široko vnímaných etno-folkových foriem. Tentokrát sa predstavia ako duo s Erikom Truffazom, francúzskym trubkárom, ktorý koncertuje s najväčšími džezovými hviezdami a zbiera prestížne ocenenia.     Jacek Kochan – musiConspiracy Košice 20. 7. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Jacek Kochan je medzinárodne uznávaný poľský skladateľ, aranžér, producent a bubeník. Je známy veľkou rozmanitosťou svojich projektov, v ktorých spolupracoval so svetovými džezovými hviezdami. Na festivale v Košiciach predstaví so svojím projektom musicConspiracy, s ktorým pre Hevhetiu nahral album vychádzajúci v týchto dňoch. Zloženie kapely: Jacek Kochan (bicie), Michal Kapczuk (basa), Zbyszek Chojnacki (akordeón), Szymon Mika (gitara).     The Flash! Košice 10. 8. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Poľské trio saxofonistu Sławka Pezdu, basistu Kubu Dworaka a bubeníka Maxa Olszewského pod názvom The Flash! ponúka osobitý pohľad na spojenie popových a rockových inšpirácií s džezom vo zábavnom a nápaditom zvukovom spracovaní. Ich koncerty sú plné nespútanej energie. Ponúkajú nevšednú silu punk-džezu, akú na koncertoch dokáže publiku predostrieť len málo interpretov.     Jacques Kuba Séguin Quartet Košice 17. 8. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Jacques „Kuba“ Séguin, kanadský trubkár, vydal v Hevhetii svoj album Litania Projekt minulý rok. Jeho hudba spája v sebe európsky džez s neoklasickou hudbou a severskými či poľskými vplyvmi. Výsledný tvar je mozaika, ktorú úplne prirodzene tvoria melancholické melódie a hutné improvizácie na polceste medzi improvizáciou a komponovanou hudbou. V Košiciach sa Jacques Séguin predstaví s Audiofeeling Triom Pawła Kaczmarczyka v zložení: Paweł Kaczmarczyk (klávesy), Kuba Dworak (kontrabas) a Dawid Fortuna (bicie).     Early birds Košice 31. 8. / 20:00 Cafe & Bar Smelly Cat, Hlavná 100 Vydavateľstvo Hevhetia je hlavným partnerom speváckej súťaže Voicingers – Żory. Každoročne venuje prvú cenu v súťaži, ktorou je vydanie albumu a koncert na festivale. Minulý rok sa absolútnou víťazkou stala Martyna Kwolek. Koncert bude aj slovenskou premiérou albumu, ktorý poľská speváčka nahrala so svojimi kolegami v zoskupení Early Birds.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Presne dnes 22. júna 2017 je v Národnom múzeu v Krakove otvorená výstava #dziedzictwo, ktorá je venovaná problematike aktuálneho definovania poľského dedičstva a poľskej identity. Prezentuje zbierky malieb známych tvorcov vrátane takých ako Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, ale aj umelcov medzivojnovej avantgardy (o. i. Władysław Strzemiński), tvorcov z obdobia Poľskej ľudovej republiky (napr. Andrzej Wróblewski) a súčasných umelcov (napr. Marcin Maciejowski). Expozícia nadväzuje tiež na populárnu výstavu Marka Rostworowského s názvom Poliakov vlastný portrét z roku 1979 v tomto istom múzeu, ktorá zohrala významnú úlohu v procese porážky komunistického systému a vzniku Solidarity.    Návštevníci výstavy tiež nájdu v rámci expozície fotografie, rytiny, umelecké remeselné diela či doposiaľ neznáme mapy prezentujúce prítomnosť Poliakov na území celej minulej Republiky oboch národov, ale tiež ako cestovateľov, objaviteľov, umelcov a architektov v Európe a ďalších kontinentoch od Sibíri a strednej Ázie až po USA, Južnú Ameriku a Austráliu.

  Múzeum vzniklo v roku 1936. Jeho hlavné sídlo tvorí 11 pamiatkových staromestských domov na Hlavnom námestí Starého Mesta a v jeho zbierke sa nachádza okolo 300 tisíc objektov zozbieraných počas posledných 80 rokov. Kolekciu tvoria sochy, hodiny, mapy, fotografie, poštové známky, panorámy Varšavy a mnoho iného. V rokoch 2014 – 2017 bol realizovaný v hlavnom sídle projekt OdNowa, ktorý zahŕňal modernizáciu, konzerváciu a digitalizáciu pamiatkových objektov múzea, ako aj realizáciu novej hlavnej výstavy.   Novootvorená výstava Varšavské veci pozostáva z viac ako 7000 predmetov v 21 tematických miestnostiach. Medzi vystavovanými objektmi sú umelecké diela aj predmety každodenného úžitku. Počas uplynulého víkendu bola otvorená prvá časť výstavy, ktorá pozostáva z 8 tematických a sprievodných častí.   Jednou z najzaujímavejší súčastí múzea sú jeho obnovené podzemné priestory. Je to jedna z najstarších a najautentickejších častí historického centra Varšavy.   Návštevníci múzea môžu tiež využiť služby kaviarne, knižnice a čitárne, kníhkupectva či kina.   Premiéra druhej časti výstavy je naplánovaná na druhú polovicu roka.   Múzeum Varšavy je možné navštíviť od utorka do nedele v čase 10:00 – 19:00. Vo štvrtok je vstup do múzea bezplatný.   muzeumwarszawy.pl

V roku 2017 poľský Ústav národnej pamäti po tretíkrát udelí vyznamenanie Svedok histórie. Ide o medzinárodné čestné vyznamenanie, ktoré sa donedávna udeľovalo len občanom Poľskej republiky. Cieľom vyznamenania je vzdať česť osobám alebo organizáciám mimo Poľska, a to predovšetkým tým, ktorí sa zaslúžili o uchovávanie histórie poľského národa. Ocenenie môžu získať ľudia, ktorí sa osobne angažovali v starostlivosti o uchovvanie historickej pamäti, ktorí odaľovali a dokumentovali už zabudnuté fakty, ale aj tie osoby, ktoré sa zaslúžili o významný prínos pre poľský národ. V neposlednom rade sa kandidátmi čestného vyznamenania môžu stať osoby, ktoré sa snažia  uchovať, propagovať a šíriť poznatky o poľskej histórii.

Poľské kultúrne inštitúcie podobne ako mnohé slovenské sa zapojili do programu Medzinárodnej noci múzeí, ktorá sa v tomto roku koná v dňoch 18-21. mája. Tým z vás, ktorí sa do Poľska vyberajú v najbližší víkend, ponúkame informácie o Noci múzeí vo Varšave, Katoviciach, Krakove, Bielsku-Białej, Tarnówe, Krosne, Rzeszówe a Przemyśli.

Do you have a dream to study abroad but do not want to spend a fortune for that dream to come true? Or perhaps you want to combine your career and well paid job with adventure and travel opportunities? If so, this article is for you! As you probably suspect, this opportunity of study has nothing to do with computer science, accounting or commerce. It is a degree programme in navigation offered by Maritime University of Szczecin (MUS).   Why it is worth choosing? Firstly, MUS is a state university which means that, similarly to non-profit organisations, its offer is not strictly commercial. The annual fee for EU citizens is only 540 EUR, so for about 2,200 EUR you may complete your BSc degree. Furthermore, the costs of living in Szczecin are much lower than in western Europe. Szczecin, called the “Paris of the North”, is only 1.5 hour drive from Berlin. Actually, it is located in the very centre of Europe.   What about the study programme? You need to know that every maritime university degree programme in navigation has to comply with International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW). In brief, if you graduate from this faculty at MUS, your qualifications will be the same as of any other graduate of navigation faculty around the world. After 4 years of studying at MUS you will become a deck officer and a Bachelor of Science. The greatest advantage however you gain when studying at MUS is that with our diploma you can already advance in your sea-going career past the rank of officer of the watch. To do that with other universities you have to complete a graduate programme. Our unique undergraduate curriculum integrates STCW operational and management levels which saves you 2 years of additional education. Needless to say, all the classes are conducted in English.   What can I do after graduation? To sum up, after four years of study, as a MUS graduate you can start working with an international shipping company, marine services or commercial fleet with a high degree of specialization, fishing fleet, on a passenger ship, offshore vessel, drilling and production rig, survey or research vessel. Once your sea service totals about five years, you can become a Capitan of any sea-going or inland vessel. But if for some reasons you decide not to follow sea-going career, you will be more than sufficiently qualified to work on land for maritime authorities, harbour administration, technical/operating services or Search and Rescue units.   Studying starts in MUS in the last week of September. There are already confirmed candidates from Brazil, Canada, Egypt, Georgia, Greece, Italy, Lithuania, Nigeria, Poland and Russia. Candidates from Slovakia are also welcome! For more info on MUS go to this website: http://www.admission.am.szczecin.pl/en

FaLang translation system by Faboba