Aktuality

  V nedeľu 11. novembra 2018 budú všetci Poliaci slávnostne oslavovať 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska. Je to symbolický dátum návratu Poľska na jeseň 1918 na mapu Európy a sveta. Po 123 rokoch neslobody si Poliaci opäť vybojovali nezávislosť!   Toto výročie sprevádzajú mnohé podujatia, ktoré pripomínajú poľskú históriu. Organizujú ich poľské štátne inštitúcie, ako aj spoločenské a mimovládne organizácie vo veľkých i malých mestách a na vidieku. Poľská pošta vydá špeciálne známky a Národná banka Poľska zase pamätné mince a bankovku. Prezidentský palác vo Varšave bude zdobiť patriotická iluminácia. Koncerty, výstavy, filmové a divadelné prehliadky, historické rekonštrukcie, športové podujatia – je toho veľa a nedokážeme v krátkosti uviesť všetky, ktoré sú venované 100. výročiu znovuzískania nezávislosti. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke vládneho programu Niepodległa.pl. www.niepodlegla.gov.pl/wydarzenia     Vašu pozornosť by sme chceli upriamiť aj na niekoľko zaujímavých projektov, ktoré vznikli pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti, no ich odkaz bude trvať určite dlhšie. Poprední poľskí tvorcovia komiksov pripravili vydanie 100/100. Antológia komiksu na sté výročie znovuzískania nezávislosti. Publikáciu tvorí 17 príbehov, ktoré predstavujú postavy a udalosti dôležité pre znovuzískanie nezávislosti. Dobre a verne nakreslené komiksy sú venované okrem iného diplomatickému úsiliu Ignacyho Jana Paderewského, Zakopanskej republike, odzbrojovaniu nemeckých vojakov vo Varšave, obrane Ľvova či varšavskej bitke v roku 1920. Všetky príbehy sprevádzajú texty historikov vysvetľujúce proces znovuzískania nezávislosti a určenia poľských hraníc. Okrem komiksov vydavateľstvo vytvorilo aj internetovú stránku, kde nájdete didaktické materiály pre učiteľov. Tešíme sa, že antológia 100/100 je už dostupná aj v čitárni Poľského inštitútu v Bratislave. www.komiks100na100.pl     Zaujímavo vyzerá aj projekt Národné spievanie, teda cyklus zborových koncertov, ktorý pripravilo Národné centrum kultúry, Národné fórum hudby a 14 miestnych filharmónií. Na koncertoch, ktoré sa už začali v októbri, sa zúčastní viac ako 5 tisíc mladých interpretov zo 154 chórov. V rôznorodom repertoári sa nachádzajú patriotické, ľudové a folklórne piesne. Národné spievanie sa ukončí koncertom v Lodži dňa 6. decembra. Celý zoznam koncertov nájdete na stránke: www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/narodowe-spiewanie-cykl-koncertow-w-filharmoniach     Druhým zaujímavým hudobným projektom je album, ktoré vydalo Poľské rádio, s názvom Naše nezávislé Poľsko 1918 – 2018. Na tomto albume sa striedajú patriotické piesne s najpopulárnejšími rockovými a popovými skladbami. Przeżyj to sam kapely Lombard hneď vedľa piesne Marsz Pierwszej Brygady, a Czerwone maki na Monte Cassino spolu s piesňou Nie pytaj o Polskę kapely Obywatel G.C. A všetky piesne hrajú a spievajú hviezdy poľského rocku, ako napríklad Kayah, Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz či Halina Mlynkova známa aj na Slovensku. Zaujímavosťou je fakt, že skladby boli prezentované naživo počas 5. Svetového zjazdu poľských menšín a Poliakov žijúcich v zahraničí, ktorý sa konal vo Varšave v septembri tohto roka. Stojí za to si to vypočuť! www.swiatksiazki.pl/nasza-niepodlegla-1918-2018-digipack-6423711-muzyka.html     Národné múzeum vo Varšave pripravilo výstavu Kričiac: Poľsko! Nezávislé 1918. Táto nezvyčajná expozícia konfrontuje historické a politické udalosti so zmenami poľského umenia na prahu nezávislosti. Umelecké diela, ktoré vznikli na poľskom území krátko pred rokom 1918, autorstva okrem iného Jaceka Malczewského, Zofii Stryjeńskej či Wojciecha Kossaka predstavujú boj Poliakov za nezávislosť, jeho hlavných aktérov a najdôležitejšie udalosti. Obrazy, sochy a grafiky sprevádzajú fotografie a multimediálne prezentácie a práce súčasných autorov Andrzeja Wajdu, Tadeusza Kantora či Piotra Uklańského – ktoré sú svojskou intervenciou do dávnejších diel. Výstavy potrvá do 17. marca 2019. www.mnw.art.pl/wystawy/krzyczac-polska-niepodlegla-1918,206.html

  Vydavateľstvo Wydawnictwo Dwie Siostry ohlasuje už tretí ročník medzinárodnej súťaže na vytvorenie návrhov ilustrovanej detskej knihy JASNOWIDZE 2018.    Súťaž sa teší veľkému záujmu tvorcov z Poľska a ďalších krajín, do prvých dvochh ročníkov bolo prihlásených spolu takmer 1000 projektov z celého sveta. Súťaž si kladie za cieľ prebúdzať skrytý potenciál u mladých tvorcov, starať sa o estetickú  a editorskú kvalitu detských knižiek, zadefinovať najvyšší štandard v tejto oblasti, podporiť rozvoja poľskej detskej knihy a jej medzinárodný ohlas.

  Filmový projekt celovečerného hraného filmu ĽUDSKÁ TVÁR inšpirovaného životom Alexandra Dubčeka bude režírovať svetoznámy režisér a scenárista LORDAN ZAFRANOVIĆ, ktorý sa spolu so svetovo uznávaným filmárom KRZYSZTOFOM ZANUSSIM osobne zúčastnili dňa 10.10.2018 na tlačovej konferencii v Bratislave.

  V nedeľu 14. októbra si pripomenieme 75. výročie povstania väzňov v nemeckom nacistickom vyhladzovacom tábore v Sobibóre. Na tlačovej konferencii Jarosław Sellin, štátny tajomník Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky, povedal: „Vyhladzovacie tábory sú najhrôzostrašnejším dedičstvom z čias druhej svetovej vojny, je to nemecké dedičstvo, situované v hraniciach dnešného poľského štátu. Našou povinnosťou – nielen poľskou, ale univerzálnou – je snaha o to, aby sa na tieto miesta nezabudlo, aby sme si ich neustále pripomínali.“ Predstavil tiež program slávností s účasťou predstaviteľov všetkých štátov, ktorých občania boli zavraždení v tábore Sobibór. Počas týchto slávností bude posmrtne vyznamenaný Rytierskym krížom radu Polonia Restituta Leon Lejb Felhendler, poľský Žid, ktorý stál za začiatkom táborovej konšpirácie. Bude tiež predstavený album „Získané z popola“, ktorý predstavuje veci obetí nájdené počas archeologického výskumu územia tábora. J. Sellin potvrdil, že na jeseň roku 2020 by mala byť dokončená montáž stálej expozície v táborovom múzeu Sobibór.     Vyhladzovací tábor v Sobibóre fungoval v štruktúrach „Aktion Reinhardt“ od mája 1942 do októbra 1943. Bolo v ňom zavraždených okolo 170 tisíc Židov, najmä z Poľska, Holandska a Slovenska. Medzi obeťami boli tiež českí, francúzski, nemeckí, bieloruskí Židia a židovskí zajatci zo Sovietskej armády. 14. októbra 1943 došlo v tábore Sobibór do povstania a masového úteku väzňov. Táto udalosť bola okrem povstania vo varšavskom gete a vzbure v Treblinke jedným z najvýznamnejších prejavov odporu Židov počas druhej svetovej vojny.   ---   75. rocznica powstania więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze   14 października obchodzona będzie 75. rocznica powstania więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze. Na konferencji prasowej ja poprzedzającej, Jarosław Sellin, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział: „Obozy zagłady to najbardziej koszmarne dziedzictwo z czasów II wojny światowej, niemieckie dziedzictwo, ale ulokowane w granicach dzisiejszego państwa polskiego. Naszym obowiązkiem – nie tylko polskim, ale uniwersalnym – jest dbanie o to, żeby te miejsca nie zostały zapomniane, żeby były właściwie upamiętniane”. Zapowiedział program uroczystości z udziałem przedstawicieli wszystkich państw, których obywatele zostali zamordowani w obozie w Sobiborze. Podczas tych uroczystości Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostanie pośmiertnie udekorowany Leon Lejb Felhendler, polski Żyd, który dał początek obozowej konspiracji. Przedstawiony zostanie także album „Wydobyte z popiołów”, przedstawiający rzeczy ofiar znalezione podczas badań archeologicznych terenu obozu. J.Sellin potwierdził, iż wiosną 2020 r. powinien zostać zakończony montaż stałej ekspozycja w muzeum obozu w Sobiborze.   Obóz zagłady w Sobiborze funkcjonował w strukturach "Aktion Reinhardt" od maja 1942 r. do października 1943 r. Zamordowano w nim ok. 170 tys. Żydów, głównie z Polski, Holandii i Słowacji. Wśród ofiar byli również Żydzi czescy, francuscy, niemieccy, białoruscy oraz Żydzi-jeńcy z Armii Radzieckiej. 14 października 1943 r. w obozie w Sobiborze doszło do powstania i masowej ucieczki więźniów. Wydarzenie to było jednym z najważniejszych, obok powstania w getcie warszawskim i buntu w Treblince, przejawów oporu Żydów podczas II wojny światowej.

5. – 7. 10. www.polskazobaczwiecej.pl   V prvý októbrový víkend odporúčame výlet do Poľska! V tento víkend sa totiž uskutoční akcia Poľsko – aby ste videli viac! Víkend za polovičnú cenu – presne 661 partnerov pripravilo jedinečné cenové ponuky, vďaka ktorým sa pricestovať do Poľska skutočne oplatí. V ponuke nájdete hotely, múzeá a galérie, rezervačné portály, prepravcu PLL LOT, mnoho múzeí a iných turistických atrakcií. Počas minulých ročníkov akciu využilo až 132 tisíc turistov. Vybrané miesta a partnerov podujatia nájdete pomocou mapy alebo vyhľadávača na internetovej stránke www.polskazobaczwiecej.pl, kde sa dozviete viac o aktuálnej mimoriadnej ponuke zahŕňajúcej aj poľsko-slovenské pohraničie.

Počas posledného zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied bolo prezentované ďalšie, už šestnáste číslo periodika Kontakty, ktorého vydavateľom je práve komisia. Aktuálne Kontakty nesú názov Stredná Európa v optike Poliakov a Slovákov. Okrem informácií o práci komisie zahŕňa texty, ktoré prezentovali účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnakým názvom sprevádzajúcej minuloročné jubilejné 20. zasadnutie v Košiciach (27. – 30. septembra 2017). Tu nájdete sken obálky a obsahu Kontaktov XVI. Zborník si môžete prečítať aj v čitárni Poľského inštitútu v Bratislave, ako aj na univerzitách v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a Nitre.   ___   Podczas ostatniego posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznej światło dzienne ujrzał kolejny, już szesnasty numer jej periodyku Kontakty. Nosi on tytuł Europa Środkowa w optyce Polaków i Słowaków. Poza informacją o pracach komisji, zawiera on teksty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji naukowej, pod takim właśnie tytułem, która towarzyszyła jubileuszowemu, 20. posiedzeniu w Koszycach  (27-30 września 2017 r.). Zamieszczamy skan okładki i spisu treści Kontaktów XVI. Czasopismo można przeczytać w czytelni Instytutu Polskiego, będzie także dostępne na uniwersytetach w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Preszowie i Nitrze.

26. 9. – 31. 10. www.be2can.eu Be2Can je „efektívny filmový vyhľadávač“, žatva toho najlepšieho, čo tento rok ponúkli 3 najdôležitejšie filmové festivaly v Berlíne, Benátkach a Cannes. Prehliadka Be2Can predstaví v slovenských kinách aj 2 poľské filmy. Presné termíny a miesta projekcií nájdete na internetovej stránke prehliadky.

 
Monumentálna inscenácia Môj boj súboru TR Warszawa otvára dnes, v piatok 28. septembra večer, Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018. Knižnú ságu Karla Ove Knausgårda s rozsahom takmer 3 600 strán adaptoval v spolupráci s jedným z najvýznamnejších poľských divadelných súborov Michał Borczuch. Podľa jedného z kurátorov festivalového programu Jána Šimka nepripravil vyhľadávaný režisér klasickú dramatizáciu, ale inscenáciu, v ktorej kladie otázky, aké už román položiť nemohol.   „Začali sme workshopmi s vybranými čitateľmi knihy. Konali sa približne pol roka pred prvými skúškami. Zúčastnili sa ich aj herci. Rozprávali sme sa o tom, čo pre nás táto kniha znamená, ale aj o našej minulosti, o súkromnom živote. Potom sa objavil hlavný náčrt scenára, ale ďalej sme čítali rôzne úryvky alebo si herci vyberali nové úryvky – tak sme menili scenár až do poslednej chvíle,“ popisuje Borczuch, ako inscenácia vznikala.

26. 9. – 31. 10. www.be2can.eu   Be2Can je „efektívny filmový vyhľadávač“, žatva toho najlepšieho, čo tento rok ponúkli 3 najdôležitejšie filmové festivaly v Berlíne, Benátkach a Cannes. Prehliadka Be2Can predstaví v slovenských kinách aj 2 poľské filmy. Presné termíny a miesta projekcií nájdete na internetovej stránke prehliadky.   Tvár (rež. Marłgorzata Szumowska, Twarz, 2018, 91 min.) Hlavný hrdina Tváre – malomestský čudák a excentrik Jacek – miluje heavy metal, svoje dievča, malé auto a svojho psa. Pracuje na stavenisku, kde má vyrásť najvyššia socha Ježiša na svete. Keď sa nečakane zmrzačí pri tragickej nehode, obrátia sa k nemu oči celej krajiny – Jacek sa totiž stane prvým občanom Poľska, ktorý podstúpi transplantáciu tváre. Tvár je nespútaná, nekonvenčná bájka o vnútornej sile a kráse, v ktorej sa virtuózne kĺbi realizmus, fantazijné prvky a čierny humor. Szumowska zámerne pracuje s rozvoľnenou štruktúrou, ktorej nevyspytateľnosť ešte umocňuje rafinovanou hrou s ostrením. Výsledkom je nekompromisná, ale zároveň mimoriadne zábavná štúdia krízy identity, v ktorej sa umne prepína z komisnej frašky do uštipačného spoločenského komentára.   Veža. Jasný deň. (rež. Jagoda Szełc, Wieża. Jasny dzień., 2018, 106 min.) Mula žije so svojim manželom, chorou matkou a dcérou Ninou v dome na vidieku. Počas víkendu, keď má ísť Nina na sväté prijímanie, k nim prichádza brat, jeho rodina a taktiež Kaja – biologická matka Niny a mladšia sestra Muly, ktorá zmizla pred šiestimi rokmi. Rodina začína veriť na zmierenie, ale Mula sa obáva, že si Kaja prišla vziať dcéru späť. Mulin strach a frustrácie sa stupňujú až do tej miery, že sa rozhodne svojej sestry zbaviť. V deň prijímania sa sestry symbolicky zmieria – je tu ale ešte jeden dôležitejší dôvod, prečo sa Kaja vrátila…

FaLang translation system by Faboba