Aktuality

  Poľské dni po štvrtýkrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či gastronómii a cestovnému ruchu. Srdečne pozývame do Prešova, program je naozaj bohatý!  

  Téma osobnej neslobody v bežnom fungovaní medziľudských vzťahov zaujala aj poľskú filmovú režisérku Agnieszku Smoczyńskú, ktorá v divadle debutuje inscenáciou Svätá Špageta. Súbor divadla Komuna Varšava sa s ňou predstaví 28. 9. 2019 na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2019. Špageta je večne hladný bulteriér hraný hercom, očami ktorého sa pozeráme na vyprázdnený vzťah medzi ženou a o niečo starším mužom. Bezdetný pár kreatívcov pracujúcich v prestížnej korporácii si svoje problémy filtruje cez rôzne terapie a napokon aj kúpou psa. Ten je pre nich však skôr nejakou hračkou, než živým tvorom, za ktorého nesú zodpovednosť. Tragikomédia Svätá Špageta je podaná ako minimalistický muzikál s výraznými kontrastnými farbami, ktorý nastavuje zrkadlo rozpadávajúcim sa vzťahom v modernej dobe.

Slovo „fajn“. Slovo, ktoré sa dá použiť na všetko, a z ktorého vyžarujú priam osobné, dobré emócie. Poľsko môžeme poznať vďaka rodine, priateľom či známym, ktorí bývajú v Poľsku. No môžeme poznať aj poľské mestá, pamiatky, regióny, zaujímavé rekreačné a kultúrne miesta, a rovnako aj poľské knihy, filmy, hudbu či tradície, zvyky a jedlá. To všetko môže byť fajn. Práve s touto témou súťažili mladí umelci. Technika bola ľubovoľná.     Odborná porota v zložení: Monika Olech (I. radkyňa Veľvyslanectva Poľskej republiky, zástupkyňa riaditeľa Poľského inštitútu), Stanisław Kargul (konzul PR v Bratislave) a Stano Stehlík (grafik) vybrala nasledujúcich laureátov súťaže.   Grand Prix: Anna Rodhe   1. miesto: Ferko Krč 2. miesto: Nikolas Kołodziej 3. miesto: Jan Madej   Vyznamenania: Janka Koleková, Markus Zima, Nela Šírová

Pred 80 rokmi napadnutím Poľska Nemeckom sa začala 2. svetová vojna. Nadránom 1. septembra 1939 vojská Nemeckej ríše prekročili poľsko-nemeckú hranicu. Poľská armáda kládla silný ozbrojený odpor a očakávala reakciu spojencov. Francúzsko a Veľká Británia vypovedali 3. septembra 1939 vojnu Nemeckej ríši, ale nepredpokladali žiadne reálne vojenské kroky. Tragický osud Poľska bol spečatený 17. septembra 1939, keď sa začala invázia Sovietskeho zväzu z východu na Poľsko. Útok Nemeckej ríše a Sovietskeho zväzu bol dôsledkom podpisu Paktu Ribbentrop-Molotov, ktorého tajný protokol rozdelil strednú Európu na tzn. sféry vplyvov.  

ℹ️ Milí návštevníci, dňa 15. augusta 2019 (štvrtok) bude Poľský inštitút v Bratislave z dôvodu cirkevného sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je v Poľsku dňom pracovného pokoja, zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Do 15. októbra 2019 je možné posielať návrhy kníh do tohtoročnej Súťaže Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého o najlepšiu knihu venovanú histórii stredovýchodnej Európy od stredoveku po súčasnosť, ktorá zároveň zohľadňuje kontext poľských dejín. Jedným z laureátov tejto súťaže je napríklad aj slovenský historik Martin Homza. Súťaž vznikla v roku 2001, a každý rok sa historická cena udeľuje striedavo raz poľskému, a raz zahraničnému autorovi, ktorý sa zaoberá históriou stredovýchodnej Európy a jej vzťahom s Poľskom. Víťaz súťaže si odnesie peňažnú výhru vo výške 10 000 PLN, ktorú do súťaže poskytuje vydavateľstvo Wydawnictwo Literackie.  

  Vo štvrtok 1. augusta 2019 si pripomíname 75. výročie vypuknutia Varšavského povstania. Každý rok v tento deň o 17:00 hod. na uliciach Varšavy počuť poplašné sirény. Mesto sa zastaví. Minútou ticha obyvatelia Varšavy vzdávajú česť padlým a preživším povstalcom.   Každý rok sa na rozličných miestach v Poľsku konajú podujatia, ktorých cieľom je zvečniť pamiatku povstania, no hlavné mesto si jeho začiatok pripomína najvýnimočnejším spôsobom. Začiatok povstania Varšava pripomína tzv. „Hodinou W“ o 17:00 hod. V tom momente sa spustia poplašné sirény, ktoré vydávajú minútový stály signál. Verejná doprava, autá a obyvatelia Varšavy sa zastavia, aby vzdali česť povstalcom a zavraždeným obyvateľom mesta.   Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944, trvalo 63 dní do 3. októbra 1944, a bolo vôbec najväčšou vzburou za oslobodenie v histórii II. svetovej vojny. Takmer 50 tisíc povstalcov Armie Krajowej sa postavilo do boja s Nemcami, ktorí od roku 1939 okupovali hlavné mesto Poľska.   Pri faktickej pasivite oddielov sovietskej Červenej armády, ktoré sa nachádzali na druhej strane Visly, nerovný boj povstaleckých síl so silami nemeckých nacistov stál život okolo 16 tisícov povstalcov Armie Krajowej a 150 tisícov obetí spomedzi poľských civilov. V dôsledku ozbrojeného boja bolo zničených aj okolo 25 percent mestskej zástavby ľavého brehu Varšavy, a spolu s búracími operáciami po skončení povstania do 16. januára 1945 nacisti zničili viac ako 70 percent obytných budov a 90 percent pamiatkových objektov.   Galéria fotografií z Múzea Varšavského povstania – Flickr https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA   Tlačový odbor Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky    ---   75. rocznica Powstania Warszawskiego   W czwartek, 1 sierpnia 2019 roku obchodzimy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdego roku, tego dnia o godzinie 17:00 na ulicach Warszawy słychać syreny alarmowe. Miasto zatrzymuje się. Minutą ciszy mieszkańcy Warszawy oddają hołd poległym i ocalałym powstańcom.   Co roku, w różnych miejscach w Polsce odbywają się obchody upamiętniające powstanie, jednak stolica wspomina jego rozpoczęcie w najbardziej wyjątkowy sposób. Przypomina o nim „Godzina W” – 17:00. W tym momencie zostają uruchomione syreny alarmowe i nadany zostaje jednominutowy, ciągły sygnał. Transport publiczny, samochody i mieszkańcy Warszawy zatrzymują się, aby oddać hołd powstańcom i pomordowanym mieszkańcom miasta.   Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni do 3 października 1944 roku i było największym zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Prawie 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej stanęło do walki z Niemcami okupującymi od 1939 roku stolicę Polski.   Przy faktycznej bierności stacjonujących po drugiej stronie Wisły oddziałów sowieckiej Armii Czerwonej wobec nierównej walki sił powstańczych z siłami niemieckich nazistów, kosztowała ona życie około 16 000 powstańców z AK oraz 150 000 ofiar wśród polskich cywilów. W ich wyniku zniszczeniu uległo także około 25 procent zabudowy lewobrzeżnej części Warszawy, a razem z popowstaniowym wyburzaniem przeprowadzonym przez Niemców do 16 stycznia 1945 roku niemieccy naziści zniszczyli ponad 70 procent budynków mieszkalnych i 90 procent obiektów zabytkowych.   Galeria zdjęć z Muzeum Powstania Warszawskiego - Flickr   Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych      

Vydavateľstvo IKAR pripravilo niekoľko nových kníh poľských spisovateľov určené pre deti a mládež. Na regáloch kníhkupectiev sa objavia v júli a auguste.

Mesto Krakov a Združenie poľských architektov – Oddelenie v Krakove organizujú Medzinárodné bienále architektúry Krakov 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 9. októbra 2019 v Kongresovom centre ICE v Krakove. Hlavným motívom tohto ročníka sú SPOJENIA – mesto a rieka.   Súťaž A – architektonicko-urbanistická súťaž, ktorá má otvorený, ideový (koncepčný) charakter. Cieľom súťaže je vybrať najlepší projekt, ktorý nadväzuje na tému a názov MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (týka sa aj prác zaslaných poštou, kuriérom atď., rozhoduje dátum doručenia práce organizátorovi). Komisárom Súťaže A je architekt Marcin Włodarczyk. Ceny v Súťaži A: 1. cena 50 000 PLN, 2. cena 30 000 PLN, 3. cena 20 000 PLN.   Súťaž B – súťažný seminár, ktorého predmetom budú referáty (prezentácie, odborné články) zamerané na otázku ako vytvoriť prostredie priateľské pre človeka, ktoré zároveň nadväzuje na hlavnú tému MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (organizátorom musí byť doručená elektronická verzia úplného textu prezentácie a abstraktu vystúpenia podľa Pravidiel súťaže). Komisárom Súťaže B je architektka Marta A. Urbańska. Ceny v Súťaži B: 1. cena 10 000 PLN, 2. cena 6 000 PLN, 3. cena 4 000 PLN   Súťaž C – multimediálna súťaž, ktorej cieľom je vybrať najlepšiu prácu využívajúcu pomocný nástroj – kameru alebo fotoaparát – ktorá nadväzuje na hlavnú tému MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (rozhoduje dátum doručenia práce organizátorovi). Komisárom Súťaže C je architekt Paweł Wieczorek. Ceny v Súťaži C: cena v kategórii fotografia – 10 000 PLN, cena v kategórii Film – 10 000 PLN   Súťaže sa môžu zúčastniť všetci profesionáli, absolventi, študenti a vedci z oblastí architektúry, urbanistiky, fotografie, filmového umenia, histórie, histórie umenia, kultúrneho dedičstva, mestských štúdií, sociológie, antropológie, komunikácie a cestovného ruchu, prírody či geografie.   7-členná porota pozostáva z uznávaných architektov a urbanistov: -         Peter Butenschøn, Kurátor MBA Krakov 2019, predseda poroty, architekt a planista, Oslo -         Oana Bogdan, zakladateľ a partner Bogdan & Van Broeck, Brusel -         Lennart Grut, senior partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londýn -         Jan Kleihues, zakladateľ a partner Kleihues + Kleihues, Berlín -         Wojciech Małecki (porotca-referent), zakladateľ a partner Biuro Projektowe Małeccy, Poľsko -         Ewa Kuryłowicz, zástupca riaditeľa Kuryłowicz & Associates, Poľsko -         Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Poľsko   Viac informácií o MBA Krakov 2019 nájdete na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ a Facebooku: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Pravidlá súťaží nájdete na http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/. Všeobecné a organizačné otázky môžete posielať Kancelárii SARP Oddelenie v Krakove na adresu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków plac Szczepański 6 31-011 Krakov tel.: +48 12 422 75 40, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloak6647279f0c6a63cdff335dbf196989be').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6647279f0c6a63cdff335dbf196989be = 'mba-office' + '@'; addy6647279f0c6a63cdff335dbf196989be = addy6647279f0c6a63cdff335dbf196989be + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_text6647279f0c6a63cdff335dbf196989be = 'mba-office' + '@' + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak6647279f0c6a63cdff335dbf196989be').innerHTML += ''+addy_text6647279f0c6a63cdff335dbf196989be+'';   ---------   Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków przypominają o organizowanym Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2019, które będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Zachęcamy w szczególności do wzięcia udziału w konkursach MBA Kraków 2019. Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”.   Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2019 – „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 4 września 2019. Termin ten dotyczy także prac nadsyłanych pocztą, kurierem etc. (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk. Nagrody w Konkursie A: I nagroda – 50 000 PLN, II nagroda – 30 000 PLN, III nagroda – 20 000 PLN   Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty / prezentacje / manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym tematem MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Termin składania prac: do 4 września 2019 (dostarczenie do organizatorów elektronicznej wersji pełnego tekstu prezentacji oraz abstraktu wystąpienia zgodnie z Regulaminem Konkursów). Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska. Nagrody w Konkursie B: I nagroda – 10 000 PLN, II nagroda – 6 000 PLN, III nagroda – 4 000 PLN   Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C upływa z dniem 4 września 2019 (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek. Nagrody w Konkursie C: nagroda w kategorii Fotografia – 10 000 PLN, nagroda w kategorii Film – 10 000 PLN   Do konkursów szczególnie zaproszeni są wszyscy profesjonaliści, absolwenci, studenci i naukowcy takich dziedzin jak: architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja a także turystyka, przyroda czy geografia.   Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów: -         Peter Butenschøn, Kurator MBA Kraków 2019, Przewodniczący Jury, architekt i planista, Oslo -         Oana Bogdan, założyciel i partner Bogdan & Van Broeck, Bruksela -         Lennart Grut, starszy partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londyn -         Jan Kleihues, założyciel i partner Kleihues + Kleihues, Berlin -         Wojciech Małecki (Sędzia Referent), założyciel i partner Biuro Projektowe Małeccy, Polska -         Ewa Kuryłowicz, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Polska -         Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Polska     Więcej informacji na temat MBA Kraków 2019 znaleźć można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Regulamin Konkursów można znaleźć można na http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/. Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. document.getElementById('cloakba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b = 'mba-office' + '@'; addyba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b = addyba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b = 'mba-office' + '@' + 'sarp' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b').innerHTML += ''+addy_textba32c43f2248d8f73d7a66613b2a060b+'';    

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Poľský inštitút medzinárodných záležitostí vydali publikáciu p. veľvyslanca Roberta Kupieckého s názvom NATO v poľskej perspektíve 1989 – 2019 („NATO w polskiej perspektywie 1989-2019“ / „Poland and NATO after the Cold War“.)   Publikácia vznikla pri príležitosti 20. výročia vstupu Poľska do NATO, pričom je rozdelená na dve časti: prvá sa týka cesty Poľska do NATO, pričom zahŕňa obdobie od začiatku systémovej transformácie v roku 1989 do chvíle vstupu Poľska do NATO v roku 1999, druhá je zase venovaná období po vstupe do NATO. Kniha je pokračovaním publikácie z roku 2016 „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego“ (Organizácia Severoatlantickej zmluvy), ktorú vydalo Ministerstvo zahraničných vecí PR pri príležitosti samitu NATO vo Varšave.   POĽSKÁ VERZIA PUBLIKÁCIE NATO w polskiej perspektywie 1989-2019 https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/r.kupiecki_2019-wersja_elektroniczn   ANGLICKÁ VERZIA PUBLIKÁCIE Poland and NATO after the Cold War https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poland-and-nato-after-the-cold-war_  

FaLang translation system by Faboba