„Sejm Poľskej republiky odsudzuje provokatívne a nepravdivé vyjadrenia predstaviteľov najvyšších štátnych orgánov Ruskej federácie, ktorí sa snažia pripísať Poľsku zodpovednosť za vypuknutie 2. svetovej vojny. Veľkosť národa a vzťahov medzi štátmi nie je možné budovať na klamstve a falšovaní histórie.“ Týmto spôsobom vyjadrili poslanci odpor proti manipulovaniu faktami, ako aj proti falšovaniu histórie, čoho sa dopúšťajú politici Ruskej federácie s cieľom zdiskreditovať Poľsko a zhoršiť rusko-poľské vzťahy.

 

Dokument pripomína, že vypuknutie 2. svetovej vojny spôsobili dve vtedajšie totalitné mocnosti – hitlerovské Nemecko a stalinovský Sovietsky zväz, pričom po uzatvorení odsúdeniahodného paktu Ribbentrop-Molotov dňa 23. augusta 1939 v Moskve bolo prvou obeťou oboch totalitných režimov práve Poľsko a štáty stredovýchodnej Európy. „Vojna priniesla smrť desiatkam miliónov ľudí, umožnila vznik nacistických koncentračných táborov v Európe a priniesla holokaust – jeden z najväčších zločinov v dejinách ľudstva.“

 

V uznesení sa zdôrazňuje, že Sejm Poľskej republiky nesúhlasí s návratom k imperiálnemu falšovaniu, ktoré je krokom späť v rámci historického dialógu Ruska s inými národmi. „Sejm Poľskej republiky vzdáva česť obetiam nacistického a sovietskeho totalitarizmu a vyjadruje túžbu, aby príbeh ich mučeníctva nikdy nebol falšovaný a inštrumentalizovaný. Sejm PR apeluje, aby sa prijala spoločná reflexia nad pravidlami budovania medzinárodných vzťahov, ktoré by mali byť základom vzájomnej úcty, partnerstva a dobrého susedstva.“

 

 

 

Sejm przeciw manipulacji i zakłamywaniu historii przez polityków Federacji Rosyjskiej

 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkość narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii” – czytamy w podjętej w czwartek przez aklamację uchwale. W ten sposób posłowie wyrazili sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej w celu dyskredytowania Polski i pogarszania relacji rosyjsko-polskich.

 

W dokumencie przypomniano, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne: hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki, a po zawarciu 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie haniebnego paktu Ribbentrop - Mołotow pierwszymi ofiarami obu totalitaryzmów były Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. „Wojna spowodowała śmierć dziesiątek milionów ludzi, powstanie w Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych i Holocaust – jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości” – głosi uchwała.

 

W uchwale podkreślono, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie godzi się na powrót do imperialnych fałszerstw, które cofają dialog historyczny władz Rosji z innymi narodami. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu i wyraża pragnienie, żeby historia ich męczeństwa nigdy nie była fałszowana i traktowana instrumentalnie. Sejm RP apeluje o wspólną refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa" - zaznaczono w przyjętym dokumencie.

 

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=4E57AC62E94B6167C12584EA0055645C

FaLang translation system by Faboba