5. novembra 2018 v Tbilisi sa maršalek Sejmu p. Marek Kuchciński spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Szymonom Szynkowským vel Sękom zúčastnil slávnostného otvorenia Poľského inštitútu v Tbilisi. Z gruzínskej strany sa tejto udalosti zúčastnil predseda parlamentu Gruzínska Irakli Kobakhidze.

 

Poľský inštitút v Tbilisi je 25. poľským inštitútom na svete. Poľské inštitúty sú diplomatickými ustanovizňami Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, ktorých cieľom je rozvíjať bilaterálne vzťahy v oblasti široko chápanej verejnej a kultúrnej diplomacie. Inštitúty spolupracujú s poľskými kultúrnymi a vedeckými inštitúciami, pričom propagujú úspechy poľskej kultúry, vedy a športu. Oficiálna inaugurácia Poľského inštitútu v Tbilisi sa uskutočnila v gruzínskom parlamente. Súčasťou tejto slávnostnej udalosti bolo tiež otvorenie Siene poľského umenia a literatúry Henryka Hryniewského v Národnej knižnici gruzínskeho parlamentu.

 

V tejto miestnosti bola sprístupnená bohatá knižná zbierka týkajúca sa Poľska a poľskej kultúry, pričom sa v nej budú konať aj kurzy poľského jazyka. Sieň nesie meno po vynikajúcom poľskom umelcovi, ktorý pôsobil na území Gruzínska, pričom je otvorená na 80. výročie jeho tragickej smrti. Henryk Hryniewski padol za obeť stalinovského teroru, a bol zastrelený v rámci tzv. poľskej akcie  v roku 1938.

 

---

 

5 listopada br. w Tbilisi Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych panem Szymonem Szynkowskim vel Sękiem weźmie udział w uroczystym otwarciu Instytutu Polskiego w Tbilisi. Ze strony gruzińskiej uczestniczyć będzie Przewodniczący Parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.

 

Instytut Polski w Tbilisi to dwudziesty piąty instytut polski na świecie. Instytuty polskie to placówki dyplomatyczne MSZ, mające na celu rozwijanie bilateralnych stosunków w dziedzinie szerokorozumianej dyplomacji publicznej i kulturalnej. Instytuty współpracują z szeregiem polskich instytucji kultury i nauki, działając na rzecz upowszechniania osiągnięć polskiej kultury, nauki i sportu.

 

Oficjalna inauguracja działalności Instytutu Polskiego w Tbilisi odbędzie w Parlamencie Gruzji. Elementem uroczystości towarzyszących powołaniu Instytutu jest zaplanowane na 5 listopada br. otwarcie Sali sztuki i literatury polskiej im. Henryka Hryniewskiego w Bibliotece Narodowej Parlamentu Gruzji.

 

W sali zostanie udostępniony bogaty księgozbiór dotyczący Polski i polskiej kultury, będą w niej również odbywały się kursy języka polskiego. Sala nosi imię wybitnego polskiego artysty działającego na terenie Gruzji i otwarta zostanie w osiemdziesiątą rocznice jego tragicznej śmierci. Henryk Hryniewski padł ofiarą terroru stalinowskiego i został rozstrzelany w ramach tzw. akcji polskiej
w 1938 roku.

 

FaLang translation system by Faboba