S veľkým smútkom sme prijali správu o smrti Jozefa Marušiaka, vynikajúceho prekladateľa poľskej, ako aj ruskej a ukrajinskej literatúry, ktorý zomrel v nedeľu 7. januára 2017.

Vďaka nemu sa na knižnom trhu objavili slovenské preklady kníh poľských autorov, ako napríklad Bolesława Leśmiana, Jerzyho Broszkiewicza, Zenona Kosidowského, Jana Parandowského, Sławomira Mrożeka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińského, Ryszarda Kapuścińského, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, ako aj Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowského či Józefa Tischnera.

Jozefa Marušiak sa stal dvojnásobným laureátom ceny Jána Hollého za umelecký preklad – v roku 2001 získal toto ocenenie za preklad Madame Antoniho Liberu, a v roku 2007 za slovenskú verziu Horizontu Wiesława Myśliwského. Jozef Marušiak získal tiež vyznamenanie Za zásluhy pre poľskú kultúru. V roku 1997 mu prezident Poľskej republiky udelil Rytiersky kríž za zásluhy pre Poľskú republiku. V roku 2011 počas Svetového dňa poézie UNESCO ho minister kultúry a národného dedičstva vyznamenal špeciálnou cenou za prekladateľskú činnosť a popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku.

Bol naším častým návštevníkom – s obľubou navštevoval najmä našu knižnicu – ako aj naším dlhoročným spolupracovníkom.

Poľsko a Poliaci prišli o priateľa, a poľská literatúra o vynikajúceho odborníka a jej veľkého milovníka.

 

Česť jeho pamiatke!

Vedenie a pracovníci Poľského inštitútu v Bratislave

 

 

S láskavým dovolením mesačníka Monitor Polonijny sprístupňujeme dva rozhovory s Jozefom Marušiakom z roku 2004 a 2011.

 

http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99

http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50

 

Autor úvodnej fotografie: Stano Stehlík

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jozefa Marušiaka, wybitnego tłumacza literatury polskiej, a także rosyjskiej i ukraińskiej.

            Spod jego ręki wyszły słowackie przekłady książek m.in. Bolesława Leśmiana, Jerzego Broszkiewicza, Zenona Kosidowskiego, Jana Parandowskiego, Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, a także prac Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Józefa Tischnera. Był wielokrotnym laureatem nagrody Jána Hollého za przekład artystyczny: w 2001 w ten sposób oceniony został za przekład „Madame” Antoniego Libery, a w 2007 r. - za słowacką wersję „Horyzontu” Wiesława Myśliwskiego.

            Jozef Marušiak otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1997 r. Prezydent RP przyznał mu Krzyż Kawalerski za Zasługi RP. W 2011 r. podczas Światowego Dnia Poezji UNESCO minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował go specjalną nagrodą za działalność translatorską i popularyzację polskiej literatury na Słowacji.

            Był częstym gościem Instytutu Polskiego w Bratysławie – szczególnie naszej biblioteki -  i naszym długoletnim współpracownikiem.

            Polska i Polacy stracili przyjaciela, a polska literatura – wybitnego znawcę i wielkiego miłośnika.

           

Cześć Jego Pamięci!

Kierownictwo i zespół Instytutu Polskiego w Bratysławie

 

            Dzięki uprzejmości redakcji „Monitora Polonijnego” upowszechniamy rozmowy z Jozefem Marušiakiem, jakie ukazały się na jego łamach w 2004 r. i w 2011 r.

 

http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1018:jozef-maruiak-tumacz-musi-byc-jak-kameleon&catid=88:wywiad-miesica&Itemid=99

http://polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ksikowy-wiat-jozefa-maruiaka&catid=35:polacy-na-sowacji&Itemid=50

 

 

FaLang translation system by Faboba