Film, ktorý vznikol z iniciatívy Inštitútu národnej pamäti, ukazuje boj Poliakov za slobodu od prvého dňa druhej svetovej vojny až po pád komunizmu v Európe v roku 1989. Animácia prezentuje kľúčové momenty a hrdinov päťdesiatročného boja Poliakov za slobodu.

 

Príbeh podáva hrdina, ktorý je na jednej strane symbolom poľského zápasu za slobodný štát, a na druhej strane odkazuje na historické postavy, akými boli napríklad kap. Witold Pilecki, spoluzakladateľ Tajnej poľskej armády, Irena Sendler, ktorá počas druhej svetovej vojny zachránila viac ako 2500 židovských detí, či Witold Urbanowicz, veliteľ 303. perute. Video tiež približuje veľké osobnosti ako gen. Stanisław Maczek, veliteľ 1. tankovej divízie počas boja za vyslobodenie západnej Európy spod nemeckej okupácie v roku 1944, Jan Karski, ktorý ako prvý predstavil spojencom správu o holokauste, či Marian Rejewski, poľský matematik a kryptológ, ktorý prelomil kód Enigmy.

 

„Týmto filmom by sme chceli začať medzinárodnú vzdelávaciu akciu, ktorej cieľom je prezentovať poľskú historickú perspektívu obdobia 1939 – 1989. Nazdávam sa, že vďaka filmu Neporaziteľní sme sa vrátili do perspektívy, akú mali vojaci 2. zboru gen. Władysława Andersa, teda perspektívy nekompromisného boja za slobodu krajiny,“ hovorí Adam Hlebowicz, zástupca riaditeľa Kancelárie národného vzdelávania Inštitútu národnej pamäti. „Je to hlas suverénneho štátu, ktoré poslalo do tejto vojny štvrtú najväčšiu armádu, utrpelo najväčšie straty a ako jediné bojovalo v tomto konflikte od prvého do posledného dňa. Bez poľskej perspektívy nemožno naplno pochopiť priebeh, ale ani následky druhej svetovej vojny,“ dodáva.

 

Na konci videa sa nachádza link, ktorý odkazuje na špeciálne pripravenú internetovú stránku prezentujúcu fakty a osudy poľských osobností v animácii. Po prvýkrát bolo video sprístupnené pred 78. výročím napadnutia Poľska Sovietskym zväzom. Rozprávačom anglickej verzie je britský herec Sean Bean, poľskej zase Mirosław Zbrojewicz.

 

Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky

 

Poľská verzia: https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as 

Anglická verzia: https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM

 

„Niezwyciężeni” - animacja o najnowszej historii Polski

 

Film stworzony z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje walkę Polaków o wolność, od pierwszego dnia II wojny światowej, aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Animacja pokazuje kluczowe momenty i bohaterów pięćdziesięcioletniej walki Polaków o wolność.

 

Historię prezentuje bohater, który z jednej strony jest symbolem polskich zmagań o wolne państwo, z drugiej, w każdej scenie odsyła do historycznych postaci, takich jak rotmistrz Witold Pilecki – współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, Irena Sendler – która podczas II wojny światowej ocaliła ponad 2500 żydowskich dzieci czy Witold Urbanowicz – dowódca Dywizjonu 303. Produkcja przybliża również postaci gen. Stanisława Maczka - dowódcy I Dywizji Pancernej w czasie walk o wyzwolenie Europy Zachodniej spod okupacji niemieckiej w 1944 roku, Jana Karskiego – który jako pierwszy przedstawił aliantom raport o Holocauście czy Mariana Rejewskiego – polskiego matematyka i kryptologa, który złamał kod Enigmy.

 

- Tym filmem chcielibyśmy rozpocząć międzynarodową akcję edukacyjną, której celem jest przedstawienie polskiej perspektywy historycznej okresu 1939–1989. Mam takie odczucie, że „Niezwyciężonymi” wróciliśmy do perspektywy, jaką mieli żołnierze 2. Korpusu generała Władysława Andersa, czyli bezkompromisowej walki o wolność kraju. – mówi Adam Hlebowicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. - Jest to głos suwerennego państwa, które wystawiło do tej wojny czwartą co do wielkości armię, poniosło największe ofiary i jako jedyne walczyło w tym konflikcie od pierwszego do ostatniego dnia. Bez polskiej perspektywy nie da się w pełni zrozumieć przebiegu, ale też konsekwencji II wojny - dodaje.

 

Po obejrzeniu produkcji widzowie są kierowani na specjalnie przygotowaną stronę internetową, która prezentuje fakty i losy Polaków przedstawionych w animacji. Po raz pierwszy zaprezentowano „Niezwyciężonych” przed 78. rocznicą agresji ZSRS na Polskę. Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

FaLang translation system by Faboba