STRATÉGIA POĽSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY
V lete 2017 Rada ministrov Poľskej republiky prijala Stratégiu poľskej zahraničnej politiky na roky 2017-2021 (Polish Foreign Policy Strategy 2017-2021). Tento dokument v poľskom a anglickom jazyku si môžete prečítať na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Poľskej repulbiky.
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/
️http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/goals_of_foreign_policy/ 
️http://www.msz.gov.pl/resource/0c98c3b2-9c5d-4c42-8761-f7827134ee76:JCR.

 

STRATEGIA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
Latem 2017 r. r Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła „Strategię polskiej polityki zagranicznej” na lata 2017-2021 (Polish Foreign Policy Strategy 2017-2021). Dokument ten, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej jest do przeczytania na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/
️http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/goals_of_foreign_policy/ 
️http://www.msz.gov.pl/resource/0c98c3b2-9c5d-4c42-8761-f7827134ee76:JCR.

FaLang translation system by Faboba