Poľský olympijský výbor, Združenie tvorcov úžitkovej grafiky a Akadémia umení vo Varšave vyhlásili Medzinárodnú súťaž o návrh plagátu. Ide o podujatie organizované v rámci osláv 100. výročia vzniku Poľského olympijského výboru, ktoré nadväzuje na bohatú tradíciu poľských športových plagátov.

 

Plagát, ktorý v súčasnosti patrí k jednej z najpopulárnejších reklamných a informačných foriem, sa stal neoddeliteľnou súčasťou spoločensko-kultúrneho verejného priestoru. Dnes sa už zriedkavejšie spája s vynikajúcimi autormi ako Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski či Karol Śliwka. Častejšie však človek dokáže identifikovať charakteristický štýl Poľskej školy plagátu, ktorá oddávna spolutvorí medzinárodnú scénu umeleckej grafiky.

 

Šport, a najmä snaha dosiahnuť olympijské majstrovstvo ako najvyššiu formu humanistickej dokonalosti, sa stali dôležitou a všeobecne diskutovanou témou, ktorá postupom času priniesla tradíciu športových plagátov. Pri príležitosti 100. výročia od svojho založenia sa rozhodol Poľský olympijský výbor pripomenúť tento súčasný vzťah športu a umenia.

 

Vzhľadom na to, že k spolupráci boli prizvané najdôležitejšie inštitúcie, ktoré zastupujú prostredie poľských grafikov, teda Akadémia umení vo Varšave a Združenie tvorcov úžitkovej grafiky (tvorcov slávnych Medzinárodných bienále plagátu), ide o najvýznamnejšie umelecké podujatie na rozhraní športu a umenia.

 

Hlavnou myšlienkou podujatia je nadviazať na postavu olympionika ako hrdinu kolektívnej predstavivosti a humanistických hodnôt olympijského športu ako snaha o dokonalosť, rešpekt, poctivosť, solidarita, spolupatričnosť, zachovanie ľudskej dôstojnosti, vzájomné pochopenie, mierové súperenie či radosť prameniaca zo športového výkonu. Na 100. výročie vzniku Poľského olympijského výboru je potrebné popularizovať tieto hodnoty aj v spoločenskom povedomí a snažiť sa uchovávať kultúrne dedičstvo olympijských hier.

 

Súťaž trvá do 10. mája do 10. augusta 2019. Má otvorený charakter, takže sa jej môže zúčastniť každá plnoletá osoba bez ohľadu na krajinu, z ktorej pochádza.

 

Laureát súťaže získa za prvé miesto finančnú odmenu vo výške 15 000 zł!

 

Všetky podrobnosti a pravidlá súťaže sa nachádzajú v poľskom a anglickom jazyku na stránke organizátorov:

 

https://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2387,miedzynarodowy-konkursu-plakatu-z-okazji-100-lecia-pkol.html

 

https://facebook.com/events/662790460800950/

 

www.olimpijski.pl; www.stgu.pl; www.asp.waw.pl

 

-----

 

 

Ruszył Międzynarodowy Konkursu Plakatu z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego!

 

Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ogłosili właśnie rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Plakatu. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz nawiązuje do bogatej tradycji polskiego plakatu sportowego.

 

Plakat, będący jedną z najpopularniejszych współcześnie form reklamowych i informacyjnych, stał się nierozerwalną częścią społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej. Dzisiaj rzadziej kojarzy się z wybitnymi autorami jak Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski czy Karol Śliwka. Częściej rozpoznać można charakterystyczną kreskę stylu, którym Polska Szkoła Plakatu od dawna znaczy międzynarodową scenę grafiki artystycznej.

 

Sport, a szczególnie dążenie do mistrzostwa olimpijskiego jako najwyższej formy humanistycznej doskonałości, stały się ważnym i szeroko podejmowanym tematem, tworząc z czasem tradycję plakatu sportowego. Z okazji swych setnych urodzin, Polski Komitet Olimpijski postanowił przypomnieć o tych współczesnych związkach sportu i sztuki, co zawiera się również w tzw. myśli olimpijskiej.

 

Zapraszając do współpracy najważniejsze instytucje, reprezentujące środowisko polskich grafików, czyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej – twórców słynnych Międzynarodowych Biennale Plakatu, należy przypuszczać, że będzie to najważniejsze wydarzenie artystyczne na styku sportu i sztuki. Międzynarodowy Konkurs Plakatu można uznać za otwarty!

 

Ideą przedsięwzięcia jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.

 

Konkurs trwa od 10 maja do 10 sierpnia 2019 roku.

Wszystkie szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronach organizatorów:

 

https://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2387,miedzynarodowy-konkursu-plakatu-z-okazji-100-lecia-pkol.html

 

https://facebook.com/events/662790460800950/

 

www.olimpijski.pl; www.stgu.pl; www.asp.waw.pl

FaLang translation system by Faboba